IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

aka Module bundlers per Javascript. En anglès bundle és farcell. Els module bundlers el que fan es empaquetar múltiples fitxers Javascript (recordeu un mòdul un fitxer) en un sol fitxer o farcell/bundle. De fet no només empaquetant sinó que sovint també compilen en el sentit que creen codi "executable" als navegadors que originalment no era interpretat correctament al navegador (per exemple funcionalitats noves de ES6)

NOTA: Per exemple Rollup és un Module Bundler que empaqueta però no compila, és a dir el resultat del fitxer generat per Rollup cal passar-lo a Babel, Buble o un compilador similar

Vegeu també: