IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Squashfs és un sistema de fitxers comprimit de només lectura per a Linux. Squashfs està pensat per a sistemes de fitxers de només lectura com arxius o dispositius de només lectura. Es utilitzat a Ubuntu per als Live CDs de la versió Desktop.

squashfs-tools

Instal·lació

$ sudo apt-get install squashfs-tools

Els fitxers instal·lats són:

$ dpkg -L squashfs-tools 
/.
/usr
/usr/bin
/usr/bin/mksquashfs
/usr/bin/unsquashfs
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/squashfs-tools
/usr/share/doc/squashfs-tools/README.gz
/usr/share/doc/squashfs-tools/OLD-READMEs
/usr/share/doc/squashfs-tools/OLD-READMEs/README-3.2
/usr/share/doc/squashfs-tools/OLD-READMEs/README-2.1
/usr/share/doc/squashfs-tools/OLD-READMEs/README-AMD64
/usr/share/doc/squashfs-tools/OLD-READMEs/README-3.0
/usr/share/doc/squashfs-tools/OLD-READMEs/README-3.1.gz
/usr/share/doc/squashfs-tools/OLD-READMEs/README-3.3.gz
/usr/share/doc/squashfs-tools/OLD-READMEs/README-2.0.gz
/usr/share/doc/squashfs-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/squashfs-tools/README-4.0
/usr/share/doc/squashfs-tools/copyright
/usr/share/doc/squashfs-tools/changelog.gz
/usr/share/doc/squashfs-tools/ACKNOWLEDGEMENTS.gz
/usr/share/doc/squashfs-tools/PERFORMANCE.README.gz
/usr/share/man
/usr/share/man/man1
/usr/share/man/man1/mksquashfs.1.gz
/usr/share/man/man1/unsquashfs.1.gz  

Ordres

mksquashfs

unsquashfs

El que fa aquest ordre és desempaquetar i descomprimir un sistema de fitxer squashfs. Per exemple per descomprimir el sistema de fitxers squash de una Ubuntu Live d'escriptori:

$ cd
$ mkdir ubuntu/ 
$ sudo mount -o loop ubuntu-11.04-desktop-i386.iso ubuntu/             Vegeu Loop devices
$ rsync -av ubuntu/ ubuntucustom
$ sudo chown sergi:sergi -R u ubuntucustom 
$ sudo unsquashfs ubuntu/casper/filesystem.squashfs

El sistema el trobareu a la carpeta unsquashfs-root.

Documentació

Podeu consultar els manuals:

$ man mksquashfs

i

$ man unsquashfs

I també la carpeta:

/usr/share/doc/squashfs-tools


Isolinux, casper i squashfs

Isolinux és l'eina que permet crear LIVE CDs. En el cas de las versions d'Ubuntu per a escriptori, s'utilitza isolinux més Casper com a eina per a un cop executat el live CD, executar el sistema de fitxers que hi ha al CD Live (que està en format squashfs). Per tant són eines relacionades.

NOTA: En les versions d'Ubuntu Alternate o de servidor no és necessita ni casper ni squashfs per què no hi ha cap sistema de fitxers en format squashfs al disc. El que es fa és executar directament un kernel que hi ha al CD (fitxer vmlinuz de la carpeta install). En les versions Desktop per obtenir el kernel primer cal descomprimir el sistema squashfs

Consulteu:

Casper i isolinux

Per veure com es combinen estas tres eines als CD Lives d'Ubuntu.

Vegeu també

Aquest sistema de fitxers s'utilitza per a emmagatzemar el sistema de fitxers de les LIVE CD d'Ubuntu en les versions Desktop.

Enllaços externs