IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: DissenyXarxesLinux, LinuxAdministracioAvancada
Fitxers: XarxesEthernetProtocolARP.pdf
Repositori SVN: https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/iceupc/LinuxAdministracioAvan%c3%a7ada/moodle/sessio2/transparencies/
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas

Instal·lació

$ sudo apt-get install ethtool

Els fitxers instal·lat són:

$ dpkg -L ethtool
/.
/usr
/usr/sbin
/usr/sbin/ethtool
/usr/share
/usr/share/man
/usr/share/man/man8
/usr/share/man/man8/ethtool.8.gz
/usr/share/doc
/usr/share/doc/ethtool
/usr/share/doc/ethtool/AUTHORS
/usr/share/doc/ethtool/README
/usr/share/doc/ethtool/README.Debian
/usr/share/doc/ethtool/copyright
/usr/share/doc/ethtool/changelog.gz
/usr/share/doc/ethtool/NEWS.gz
/usr/share/doc/ethtool/changelog.Debian.gz

Exemples

Ús bàsic

Mostra les dades de nivell d'interfície d'una interfície de xarxa:

$ sudo ethtool eth0
Settings for eth0:
    Supported ports: [ TP ]
    Supported link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full 
                100baseT/Half 100baseT/Full 
                1000baseT/Half 1000baseT/Full 
    Supports auto-negotiation: Yes
    Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 
                100baseT/Half 100baseT/Full 
                1000baseT/Half 1000baseT/Full 
    Advertised auto-negotiation: Yes
    Speed: 100Mb/s
    Duplex: Full
    Port: Twisted Pair
    PHYAD: 0
    Transceiver: internal
    Auto-negotiation: on
    Supports Wake-on: pg
    Wake-on: g
    Current message level: 0x00000037 (55)
    Link detected: yes

Comprovar si hi ha link

Si teniu problemes de xarxa, el primer que s'hauria de comprovar és si teniu link:

$ sudo ethtool eth0 | grep Link
    Link detected: yes

Conèixer el driver de la targeta de xarxa

$ sudo ethtool -i eth0
driver: skge
version: 1.13
firmware-version: N/A
bus-info: 0000:02:08.0

bus-info:

0000:02:08.0, s'interpreta com:

 • Bus 2 (0000:02)
 • Dispositiu 8
 • Funció 0

Identificar la targeta (fer parpallejar la llum de link)

Es pot utilitzar per identificar una targeta de xarxa. Desconnecteu el cable i executeu:

$ sudo ethtool -p eth0 10

Forçareu que parpellegi la llum i identificareu la interfície.

Renegociar l'enllaç

A part de ser una comanda de consulta també permet fer modificacions de la targeta de xarxa (com per exemple activar Wake On LAN, paràmetres de la interfície, autonegociació, etc.). Per exemple es pot tornar a renegociar l'enllaç amb:

$ sudo ethtool -r eth0

Realitzar un test

O fer un test (no totes les targetes ho suporten) amb:

$ sudo ethtool --test eth0
The test result is FAIL
The test extra info:
link   (online/offline)    1
register (offline)       0
interrupt (offline)       0
loopback (offline)       0

Configurar manualment la interfície de xarxa

La següent comanda:

$ sudo ethtool -s eth0 speed 10 duplex full autoneg off 

Estableix la velocitat a 10MB, full duplex i autonegociació aturada. Observeu les diferències del temps de ping amb 1Gbps:

$ sudo ethtool -s eth0 speed 1000 duplex full autoneg off
$ ping 192.168.111.100
PING 192.168.111.100 (192.168.111.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.111.100: icmp_req=1 ttl=64 time=0.193 ms
64 bytes from 192.168.111.100: icmp_req=2 ttl=64 time=0.212 ms
64 bytes from 192.168.111.100: icmp_req=3 ttl=64 time=0.170 ms
64 bytes from 192.168.111.100: icmp_req=4 ttl=64 time=0.214 ms

100 mbps:

$ sudo ethtool -s eth0 speed 100 duplex full autoneg off

i 10mpbs:

$ sudo ethtool -s eth0 speed 10 duplex full autoneg off 
PING 192.168.111.100 (192.168.111.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.111.100: icmp_req=3 ttl=64 time=0.715 ms
64 bytes from 192.168.111.100: icmp_req=4 ttl=64 time=1.25 ms
64 bytes from 192.168.111.100: icmp_req=5 ttl=64 time=0.658 ms
64 bytes from 192.168.111.100: icmp_req=6 ttl=64 time=0.655 ms
64 bytes from 192.168.111.100: icmp_req=7 ttl=64 time=0.677 ms
64 bytes from 192.168.111.100: icmp_req=8 ttl=64 time=0.661 ms

Observeu també els canvis de color del led del commutador (en la majoria de commutadors).

Ho podeu comprovar amb:

$ sudo ethtool eth0
Settings for eth0:
    Supported ports: [ TP ]
    Supported link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full 
                100baseT/Half 100baseT/Full 
                1000baseT/Half 1000baseT/Full 
    Supports auto-negotiation: Yes
    Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 
                100baseT/Half 100baseT/Full 
                1000baseT/Half 1000baseT/Full 
    Advertised auto-negotiation: Yes
    Speed: 10Mb/s
    Duplex: Full
    Port: Twisted Pair
    PHYAD: 0
    Transceiver: internal
    Auto-negotiation: off
    Supports Wake-on: pg
    Wake-on: g
    Current message level: 0x00000037 (55)
    Link detected: yes

Consultar les estadístiques de la targeta de xarxa

$ sudo ethtool -S eth0 
NIC statistics:
  tx_bytes: 19273311
  rx_bytes: 47534787
  tx_broadcast: 1494
  rx_broadcast: 753
  tx_multicast: 365
  rx_multicast: 1635
  tx_unicast: 69413
  rx_unicast: 72151
  tx_mac_pause: 0
  rx_mac_pause: 0
  collisions: 0
  multi_collisions: 0
  aborted: 0
  late_collision: 0
  fifo_underrun: 0
  fifo_overflow: 0
  rx_toolong: 0
  rx_jabber: 0
  rx_runt: 0
  rx_too_long: 0
  rx_fcs_error: 48

Opcions ethtool

En sistemes com Red HAT o Fedora es poden canviar aquests paràmetres al fitxer /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:

ETHTOOL_OPTS="speed 100 duplex full autoneg off"

En Debian o sistemes de la família simplement podeu executar scripts de configuració utilitzant les carpetes :

 • /etc/network/if-down.d
 • /etc/network/if-post-down.d
 • /etc/network/if-pre-up.d
 • /etc/network/if-up.d

O utilitzant les opcions pre-up o similar directament al fitxer /etc/network/interfaces.

Recursos:

Wake ON LAN

Consulteu l'article WOL._Wake_on_Lan

Mii (Medium Independence Interface)

Mii són les inicials de (Medium Independence Interface).

Diferents components:

 • DTE: Data Terminal Equipment
 • MII: Media Independent Interface
 • PHY: PHYsical Layer

Ch9 enet confg AFrame 5.gif

Recursos:

mii-tool

NOTA: sembla que no funciona amb interfícies que no es diguin ethx

Proporciona informació similar a ethtool:

$ sudo mii-tool
eth0: negotiated 100baseTx-FD flow-control, link ok

Però no cal instal·lar-lo perquè normalment esta instal·lat (forma part del mateix paquet d'ifconfig):

$ dpkg -S mii-tool
net-tools: /usr/share/man/man8/mii-tool.8.gz
net-tools: /sbin/mii-tool
$ sudo apt-get install net-tools
$ dpkg -L net-tools
/.
/usr
/usr/sbin
/usr/sbin/arp
/usr/share
/usr/share/man
/usr/share/man/man5
/usr/share/man/man5/ethers.5.gz
/usr/share/man/man8
/usr/share/man/man8/mii-tool.8.gz
/usr/share/man/man8/nameif.8.gz
/usr/share/man/man8/netstat.8.gz
/usr/share/man/man8/plipconfig.8.gz
/usr/share/man/man8/rarp.8.gz
/usr/share/man/man8/route.8.gz
/usr/share/man/man8/arp.8.gz
/usr/share/man/man8/ifconfig.8.gz
/usr/share/man/man8/slattach.8.gz
/usr/share/doc
/usr/share/doc/net-tools
/usr/share/doc/net-tools/README
/usr/share/doc/net-tools/README.ipv6
/usr/share/doc/net-tools/TODO
/usr/share/doc/net-tools/copyright
/usr/share/doc/net-tools/changelog.Debian.gz
/sbin
/sbin/ifconfig
/sbin/nameif
/sbin/plipconfig
/sbin/rarp
/sbin/route
/sbin/slattach
/sbin/ipmaddr
/sbin/iptunnel
/sbin/mii-tool
/bin
/bin/netstat

Consulteu el manual:

$ man mii-tool

Alguns exemples del que es pot fer amb mii-tool:

Controla l'estat:

$ sudo mii-tool -w eth0
14:16:26 eth0: negotiated 100baseTx-FD flow-control, link ok

Renegociar l'enllaç:

$ sudo mii-tool -r eth0
restarting autonegotiation...

mii-diag

Un altre alternativa

$ dpkg -S /usr/sbin/mii-diag
mii-diag: /usr/sbin/mii-diag

S'instal·la doncs amb:

$ sudo apt-get install mii-diag

Exemple:

$ sudo mii-diag eth0
Basic registers of MII PHY #0: 1000 796d 0141 0c25 0de1 45e1 0005 2001.
 The autonegotiated capability is 01e0.
The autonegotiated media type is 100baseTx-FD.
 Basic mode control register 0x1000: Auto-negotiation enabled.
You have link beat, and everything is working OK.
 Your link partner advertised 45e1: Flow-control 100baseTx-FD 100baseTx 10baseT-FD 10baseT, w/ 802.3X flow control.
  End of basic transceiver information.

Vegeu també