IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Una media query (aka CSS Media Queries ) consiste en un tipo de medio y al menos una consulta que limita las hojas de estilo utilizando características del medio como ancho, alto y color. Añadido en CSS3, las media queries dejan que la presentación del contenido se adapte a un rango específico de dispositivos de salida sin tener que cambiar el contenido en sí.

Sintaxi

Vegeu CSS sintaxi

<!-- CSS media query on a link element -->
<link rel="stylesheet" media="(max-width: 800px)" href="example.css" />

<!-- CSS media query within a style sheet -->
<style>
@media (max-width: 600px) {
 .facet_sidebar {
  display: none;
 }
}
</style>

Responsive Web Design

Les media queries s'utilitzen molt per al Responsive web Design.

Media queries i patrons de disseny responsive

https://carlosazaustre.es/blog/los-5-patrones-del-responsive-design/

Exemples/samples

Exemple molt bàsic

http://www.w3schools.com/cssref/tryit.asp?filename=trycss3_media_example1

Web mediaqueri

http://mediaqueri.es/

Exemples diferents tipus responsives amb mediaqueries

https://carlosazaustre.es/blog/los-5-patrones-del-responsive-design/

Media Queries segons Screen Density

<link rel="stylesheet" media="screen and (-webkit-device-pixel-ratio: 1.5)" href="hdpi.css" />
<link rel="stylesheet" media="screen and (-webkit-device-pixel-ratio: 1.0)" href="mdpi.css" />

o:

#header {
  background:url(medium-density-image.png);
}

@media screen and (-webkit-device-pixel-ratio: 1.5) {
  /* CSS for high-density screens */
  #header {
    background:url(high-density-image.png);
  }
}

@media screen and (-webkit-device-pixel-ratio: 0.75) {
  /* CSS for low-density screens */
  #header {
    background:url(low-density-image.png);
  }
}

Amb Javascript:

if (window.devicePixelRatio == 1.5) {
 alert("This is a high-density screen");
} else if (window.devicePixelRatio == 0.75) {
 alert("This is a low-density screen");
}

http://developer.android.com/intl/es/guide/webapps/targeting.html

Vegeu també

Enllaços externs