IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

http://www.javacreed.com/why-should-we-use-maven/

Instal·lació

maven-debian-helper - Helper tools for building Debian packages with Maven
maven2 - Java software project management and comprehension tool

Manual

Aneu a:

http://maven.apache.org/download.cgi

I baixeu l'última versió. En el moment d'escriure aquest manual:

$ cd /usr/share
$ sudo wget http://apache.rediris.es/maven/maven-3/3.1.1/binaries/apache-maven-3.1.1-bin.tar.gz
$ sudo tar xvzf apache-maven-3.1.1-bin.tar.gz

Creeu un link per l'executable:

$ sudo ln -s /usr/share/apache-maven-3.1.1/bin/mvn /usr/bin/mvn

Recursos:

Exemple

Configuració

JAVA_HOME

Vegeu també

Enllaços externs