IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Linux Professional Institute Certificate. LPIC-1

Lpic1 large.gif
Certificat LPIC-1
Examen: 102
Fitxers:
Objectius: http://www.lpi.org/eng/certification/the_lpic_program/lpic_1/exam_102_detailed_objectives
Dipòsit SVN:
Usuari: anonymous
Paraula de pas: qualsevol paraula de pas

Introducció

Plantilla:IntroMaterialsLPI

Temes i pes dels temes a l'examen

Atenció: Consulteu sempre la última versió dels temaris oficials de LPI a la web de LPI. 
El que surt en aquesta pàgina és el que és oficial des del 1 d'abril de 2009.
També podeu consultar els objectius traduïts al català des de la web:
https://group.lpi.org/publicwiki/bin/view/Examdev/LPIC-10x-ca (abans). Ara: http://wiki.lpi.org/wiki/LPIC-1_Objectives%28Catalan%29
Pes Codi Nom del tema Objectius
TOTAL:10 105 Shells, guions de shell i gestió de dades
4 105.1 Configuració a mida i ús de l'entorn shell Els candidats han de ser capaços de configurar a mida entorns de shell per tal d'assolir les necessitats dels usuaris. Els candidats han de ser capaços de modificar els perfils globals i d'usuari.
4 105.2 Adaptar o escriure guions de shell simples Els candidats han de ser capaços de configurar a mida guions de shell existents o d'escriure nous guions de bash simples.
2 105.3 Gestió de dades SQL Els candidats han de ser capaços de fer consultes i manipular dades de bases de dades utilitzant comandes bàsiques de SQL. Aquest objectiu inclou realitzar consultes on intervinguin JOINS de 2 taules i/o subconsultes.
Total: 5 106 Interfícies d'usuari i escriptoris
2 106.1 Instal·lació i configuració de X11 Els candidats han de ser capaços d'instal·lar i configurar les X i un servidor X de fonts.
2 106.2 Configurar un gestor de pantalla Els candidats han de ser capaços de configurar un gestor de pantalla (display manager). Aquest objectiu cobreix els següents gestors de pantalla (DM): XDM (X Display Manger), GDM (Gnome Display Manager) i KDM (KDE Display Manager).
1 106.3 Accessibilitat Cal demostrar coneixements i ser conscient de les tecnologies d'accessibilitat
Total:12 107 Tasques administratives
5 107.1 Gestió d'usuaris i comptes de grup i els fitxers de sistema relacionats Els candidats han de ser capaços d'afegir, eliminar, suspendre i canviar comptes d'usuari.
4 107.2 Tasques d'administració automàtica del sistema utilitzant planificació de tasques Els candidats han de ser capaços d'utilitzar cron o anacron per tal d'executar tasques en intervals de temps regulars i utilitzar at per tal d'executar tasques en moments específics de temps.
3 107.3 Localització i internacionalització Els candidats han de ser capaços de localitzar el sistema en un llenguatge diferent a l'anglès. A més, cal conèixer perquè LANG=C és útil quan s'escriuen guions de shell.
Total:10 108 Serveis essencials del sistema
3 108.1 Mantenir el temps del sistema Els candidats han de ser capaços de mantenir de forma apropiada el temps del sistema i sincronitzar el rellotge utilitzant NTP.
2 108.2 Bitàcoles del sistema Els candidats han de ser capaços de configurar el dimoni syslog. Aquest objectiu també inclou configurar syslog per tal d'enviar les dades de registre a un servidor centrar de bitàcoles o configurar el servidor de log per acceptar peticions de log de client remots.
3 108.3 Mail Tranfer Agent (MTA). Conceptes bàsics Els candidats han de ser capaços de conèixer els programes MTA més comuns i ser capaços de realitzar tasques bàsiques de redirecció i configuració de alias en una màquina client. Altres fitxers de configuració no es tenen en compte en aquest apartat.
2 108.4 Gestió d'impressores i impressió Els candidats han de ser capaços de gestionar cues d'impressió i tasques d'impressió d'usuaris utilitzant CUPS i la interfície de compatibilitat LPD.
Total: 14 109 Fonaments de xarxes
4 109.1 Fonaments dels protocols d'Internet Els candidats han de demostrar coneixements adequats dels fonaments de xarxes TCP/IP.
4 109.2 Configuració bàsica de la xarxa Els candidats han ser capaços de veure, modificar i verificar els paràmetres de configuració en màquines client.
4 109.3 Resolució de problemes de xarxa bàsics Els candidats han ser capaços de resoldre problemes de xarxa en màquines client.
2 109.4 Configuració del client DNS Els candidats han ser capaços de configurar DNS a les màquines client
Total:9 110 Seguretat
3 110.1 Realitzar tasques bàsiques de seguretat Els candidats han conèixer com repassar la configuració del sistema per tal d'assegurar-se que la seguretat del sistema compleix amb les polítiques de seguretat locals.
3 110.2 Establir la seguretat d'una màquina Els candidats han conèixer com configurar un nivell seguretat en una màquina client.
3 110.3 Fent les dades segures mitjançant xifratge Els candidats han ser capaços d'utilitzar tècniques de claus públiques per tal de fer segures les dades i les comunicacions.
TOTAL:60

105 Shells, guions de shell i gestió de dades

105.1 Configuració a mida i ús de l'entorn shell

105.1. Configuració a mida i ús de l'entorn shell
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de configurar el entorn shell per tal d'acomplir els requeriments dels usuaris. Els candidats han de ser capaços de modificar perfils d'usuaris globals i d'usuari.
 • Pes: 4
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 105.1. Configuració a mida i ús de l'entorn shell

105.2 Adaptar o escriure guions de shell simples

105.2. Adaptar o escriure guions d'intèrpret d'ordres simples
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços d'adaptar guions de shell existents o escriure nous guions de BASH simples.
 • Pes: 4
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 105.2. Adaptar o escriure guions d'intèrpret d'ordres simples

105.3 Gestió de dades SQL

105.3. Gestió de dades SQL
Objective.jpg
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 105.3. Gestió de dades SQL

106. Interfícies d'usuari i escriptoris

106.1 Instal·lació i configuració de X11

106.1. Instal·lació i configuració de X11
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de instal·lar i configurar un servidor X i un servidor de fonts X.
 • Pes: 2
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 106.1. Instal·lació i configuració de X11

106.2 Configurar un gestor de pantalla

106.2. Configurar un gestor de pantalla
Objective.jpg
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 106.2. Configurar un gestor de pantalla

106.3 Accessibilitat

106.3. Accessibilitat
Objective.jpg
 • Objectiu: Demostrar coneixements i tenir consciència de les tecnologies d'accessibilitat.
 • Pes: 1
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 106.3. Accessibilitat

107 Tasques administratives

107.1 Gestió d'usuaris i comptes de grup i els fitxers de sistema relacionats

107.1. Gestió d'usuaris i comptes de grup i els fitxers de sistema relacionats
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de se capaços d'afegir, eliminar, suspendre o modificar comptes d'usuari.
 • Pes: 5
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

 • Afegir, modificar i eliminar usuaris i grups.
 • Gestionar la informació d'usuaris i grups a les bases de dades password i group.
 • Crear i gestionar comptes limitades de propòsit específic.
Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 107.1. Gestió d'usuaris i comptes de grup i els fitxers de sistema relacionats

107.2 Automatitzar tasques d'administració del sistema amb treballs programats

107.2. Automatitzar tasques d'administració del sistema amb treballs programats
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços d'utilitzar cron o anacron per tal d'executar tasques en intervals regulars i utilitzar at per tal d'executar tasques en moments específics.
 • Pes: 4
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

 • Gestionar tasques de cron i at
 • Configurar l'accés dels usuaris als serveis cron i at
Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 107.2. Automatitzar tasques d'administració del sistema amb treballs programats

107.3 Localització i internacionalització

107.3. Localització i internacionalització
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de regionalitzar un sistema en un idioma diferent a l'anglès. A més, cal saber perquè LANG=C és important quan es creen guions de bash.
 • Pes: 3
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

 • Configuració de locale
 • Configuració de la zona horària.
Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 107.3. Localització i internacionalització

108: Serveis essencials del sistema

108.1 Mantenir el temps del sistema

108.1. Mantenir el temps del sistema
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de mantenir de forma apropiada el temps del sistema i sincronitzar el rellotge amb NTP
 • Pes: 3
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 108.1. Mantenir el temps del sistema

108.2 Bitàcoles del sistema

108.2. Bitàcoles del sistema
Objective.jpg
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 108.2. Bitàcoles del sistema

108.3 Mail Tranfer Agent (MTA). Conceptes bàsics

108.3. Mail Tranfer Agent (MTA). Conceptes bàsics
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser conscients dels programes MTA disponibles més comuns i ser capaços de realitzar tasques bàsiques de redireccionament i configuració de alies a les màquines client. Altres fitxers de configuració no entren en aquest objectiu.
 • Pes: 3
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 108.3. Mail Tranfer Agent (MTA). Conceptes bàsics

108.4 Gestió d'impressores i impressió

108.4. Gestió d'impressores i impressió
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de gestionar cues d'impressió i tasques d'impressió dels usuaris utilitzant CUPS i la interfície de compatibilitat LPD
 • Pes: 2
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 108.4. Gestió d'impressores i impressió

109 Fonaments de xarxes

109.1 Fonaments dels protocols d'Internet

109.1. Fonaments dels protocols d'Internet
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de demostrar que comprenen els fonaments de les xarxes TCP/IP
 • Pes: 4
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 109.1. Fonaments dels protocols d'Internet

109.2 Configuració bàsica de la xarxa

109.2. Configuració bàsica de la xarxa
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de consultar, canviar i verificar els paràmetres de configuració de xarxa en màquines client.
 • Pes: 4
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 109.2. Configuració bàsica de la xarxa

109.3 Resolució de problemes de xarxa bàsics

109.3. Resolució de problemes de xarxa bàsics
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de diagnosticar i solucionar problemes de xarxa a les màquines client.
 • Pes: 4
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 109.3. Resolució de problemes de xarxa bàsics

109.4 Configuració del client DNS

109.4. Configuració del client DNS
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de configurar DNS a una màquina client.
 • Pes: 2
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 109.4. Configuració del client DNS

110 Seguretat

110.1 Realitzar tasques bàsiques de seguretat

110.1. Realitzar tasques bàsiques de seguretat
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de saber com revisar la configuració del sistema per tal d'assegurar la seguretat del mateix d'acord amb les polítiques locals de seguretat
 • Pes: 1
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 110.1. Realitzar tasques bàsiques de seguretat

110.2 Establir la seguretat d'una màquina

110.2. Establir la seguretat d'una màquina
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços d'establir un nivell bàsic de seguretat de màquina
 • Pes: 3
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 110.2. Establir la seguretat d'una màquina

110.3 Fent les dades segures mitjançant xifratge

110.3. Fent les dades segures mitjançant xifratge
Objective.jpg
 • Objectiu: El candidat ha de ser capaç d'utilitzar tècniques de clau pública per tal de fer segures les dades i les comunicacions
 • Pes: 3
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

 • Realitzar la configuració bàsica del client d'OpenSSH 2 i utilitzar-lo
 • Entendre el rol de les claus de host d'OpenSSH
 • Realitzar la configuració bàsica de GnuPG i utilitzar-lo
 • Entendre els túnels SSH (incloent túnels X11)
Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 110.3. Fent les dades segures mitjançant xifratge