IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Linux Professional Institute Certificate. LPIC-1

Lpic1 large.gif
Certificat LPIC-1
Examen: 101
Fitxers:
Objectius: http://www.lpi.org/eng/certification/the_lpic_program/lpic_1/exam_101_detailed_objectives
Dipòsit SVN: https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/lpi/Materials/Examen_101/
Usuari: anonymous
Paraula de pas: qualsevol paraula de pas

Contingut

Introducció

Plantilla:IntroMaterialsLPI

Temes i pes dels temes a l'examen

Atenció: Consulteu sempre la última versió dels temaris oficials de LPI a la web de LPI. 
El que surt en aquesta pàgina és el que és oficial des del 1 d'abril de 2009.
També podeu consultar els objectius traduïts al català des de la web:
https://group.lpi.org/publicwiki/bin/view/Examdev/LPIC-10x-ca
Pes Codi Nom del tema Objectius
TOTAL:8 101 Arquitectura del sistema
2 101.1 Determinar i configurar el maquinari Els candidats han de ser capaços de determinar i configurar el maquinari bàsic del sistema.
3 101.2 Arrencada del sistema Els candidats han de ser capaços de guiar al sistema a través del procés d'engegada.
3 101.3 Canviar els nivells d'execució i apagar o tornar a iniciar el sistema Els candidats han de ser capaços d'administrar els nivells d'execució del sistema. Aquest objectiu inclou canviar al mode d'usuari únic, apagar o tornar a iniciar el sistema. Els candidats han de ser capaços de avisar als usuaris abans de canviar de nivell d'execució i de terminar els seus processos de forma correcta. Aquest objectiu també inclou l'establiment del nivell d'execució per defecte.
Total:11 102 Instal·lació de Linux i gestió de paquets
2 102.1 Dissenyar la distribució del disc dur Els candidats han de ser capaços de dissenyar un esquema de particions per a sistemes Linux.
2 102.2 Instal·lar un gestor d'arrencada Els candidats han de ser capaços de seleccionar, instal·lar i configurar un gestor d'arrencada.
1 102.3 Gestionar biblioteques compartides Els candidats han de ser capaços de determinar les llibreries compartides de les que depenen el programari executable i instal·lar-les quan sigui necessari.
3 102.4 Utilitzar els gestors de paquets tipus Debian Els candidats han de ser capaços de gestionar els paquets de programari utilitzant les eines per paquets de Debian.
3 102.5 Utilitzar els gestors de paquets RPM i YUM Els candidats han de ser capaços de gestionar els paquets de programari utilitzant les eines RPM i YUM.
Total:26 103 Comandes Unix i GNU
4 103.1 Treballar a la línia d'ordres Els candidats han de ser capaços d'interactuar amb l'interpret d'ordres (shell) i les comandes que utilitzen la línia d'ordres. Aquest objectiu assumeix que l'interpret d'ordres a utilitzar és bash.
3 103.2 Processar fluxos de text utilitzant filtres Els candidats han de ser capaços d'aplicar filtres a fluxos de text.
4 103.3 Realitzar tasques bàsiques d'administració de fitxers Els candidats han de ser capaços d'utilitzar les ordres bàsiques de Linux per a administrar fitxers i directoris.
4 103.4 Utilitzar fluxos, conductes i redireccions Els candidats han de ser capaços de redirigir fluxos i connectar-los per tal de processar dades de text de forma eficient. Les tasques inclouen redirigir l'entrada, la sortida i l'error estàndard i l'ús de canonades (pipes) per tal d'enviar la sortida d'una ordre a l'entrada d'un altra ordre, utilitzant la sortida d'una ordre com a argument d'un altra ordre i enviar la sortida d'una ordre tant a un fitxer com a a la sortida estàndard.
4 103.5 Crear, monitoritzar o matar processos Els candidats han de ser capaços de gestionar els processos a un nivell bàsic.
2 103.6 Modificar les prioritats d'execució dels processos Els candidats han de ser capaços de gestionar les prioritats d'execució dels processos.
2 103.7 Fer cerques en fitxers de text utilitzant expressions regulars Els candidats han de ser capaços de manipular fitxers i dades de text utilitzant expressions regulars. Aquest objectiu inclou la creació d'expressions regulars simples que continguin diversos elements de notació. També inclou l'ús d'eines d'expressions regulars per a fer cerques al sistema de fitxers o en els continguts d'un fitxer.
3 LPI 103.8 Fer operacions bàsiques d'edició de text amb vi Els candidats han de ser capaços d'editar fitxers de text utilitzant vi. Aquest objectiu inclou la navegació amb vi, els modes bàsics de vi, inserció, edició, esborrat, còpia i cerques de text.
Total:15 104 Dispositius, Sistemes de fitxers Linux i Filesystem Hierarchy Standard (FHS)
2 104.1 Crear particions i sistemes de fitxers Els candidats han de ser capaços de configurar particions de disc i crear sistemes de fitxers en dispositius com ara els discs durs. Això inclou la gestió de les particions d'intercanvi.
2 104.2 Mantenir la integritat dels sistemes de fitxers Els candidats han de ser capaços de mantenir un sistema de fitxers estàndard, així com la informació extra associada a un sistema de fitxers amb journaling.
3 104.3 Muntatge i desmuntatge de sistemes de fitxers Els candidats han de ser capaços de configurar el muntatge i desmuntatge d'un sistema de fitxers.
1 104.4 Administració de les quotes de disc Els candidats han de ser capaços d'administrar quotes de disc per a usuaris.
3 104.5 Administrar permisos i propietaris de fitxers Els candidats han de ser capaços de controlar l'accés a fitxers mitjançant el correcte ús dels permisos i propietaris dels fitxers.
2 104.6 Crear i canviar els enllaços durs i simbòlics Els candidats han de ser capaços de crear i gestionar enllaços durs i simbòlics a un fitxer.
2 104.7 Trobar fitxers del sistema i situar fitxers en la ubicació correcta Els candidats han d'estar familiaritzats en profunditat amb la Jerarquia Estàndard de Sistemes de Fitxers (Filesystem Hierarchy Standard, FHS), incloent les localitzacions típiques de fitxers i les classificacions dels directoris.
TOTAL:60

101.Arquitectura del sistema

101.1. Determinar i configurar el maquinari.

101.1. Determinar i configurar el maquinari
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de determinar i configurar el maquinari bàsic del sistema.
 • Pes: 2
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 101.1. Determinar i configurar el maquinari

101.2. Arrencada del sistema

Els candidats han de ser capaços de guiar el sistema a través del procés d'arrancada.

101.2. Arrencada del sistema
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de guiar al sistema a través del procés d'engegada.
 • Pes: 3
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 101.2. Arrencada del sistema

101.3 Canviar els nivells d'execució i apagar o tornar a iniciar el sistema.

101.3. Canviar els nivells d'execució i apagar o tornar a iniciar el sistema
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços d'administrar els nivells d'execució del sistema. Aquest objectiu inclou canviar al mode d'usuari únic, apagar o tornar a iniciar el sistema. Els candidats han de ser capaços de avisar als usuaris abans de canviar de nivell d'execució i de terminar els seus processos de forma correcta. Aquest objectiu també inclou l'establiment del nivell d'execució per defecte.
 • Pes: 3
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 101.3. Canviar els nivells d'execució i apagar o tornar a iniciar el sistema

102 Instal·lació de Linux i gestió de paquets

102.1. Dissenyar la distribució del disc dur.

102.1. Dissenyar la distribució del disc dur
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de dissenyar un esquema de particions per a sistemes Linux.
 • Pes: 2
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades: La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 102.1. Dissenyar la distribució del disc dur

102.2. Instal·lar un gestor d'arrencada.

102.2. Instal·lar un gestor d'arrencada
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de seleccionar, instal·lar i configurar un gestor d'arrencada.
 • Pes: 2
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 102.2. Instal·lar un gestor d'arrencada

102.3 Gestionar biblioteques compartides.

102.3. Gestionar biblioteques compartides
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de determinar les llibreries compartides de les que depenen el programari executable i instal·lar-les quan sigui necessari.
 • Pes: 1
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

 • Identificar les llibreries compartides.
 • Identificar les ubicacions típiques per a les llibreries del sistema.
 • Carregar llibreries compartides.
Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 102.3. Gestionar biblioteques compartides

102.4 Utilitzar els gestors de paquets tipus Debian.

102.4. Utilitzar els gestors de paquets tipus Debian
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de gestionar els paquets de programari utilitzant les eines per paquets de Debian.
 • Pes: 3
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 102.4. Utilitzar els gestors de paquets tipus Debian

102.5. Utilitzar els gestors de paquets RPM i YUM.

102.5. Utilitzar els gestors de paquets RPM i YUM
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de gestionar els paquets de programari utilitzant les eines RPM i YUM.
 • Pes: 3
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 102.5. Utilitzar els gestors de paquets RPM i YUM

103 Comandes Unix i GNU

103.1. Treballar a la línia d'ordres.

103.1. Treballar a la línia d'ordres
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços d'interactuar amb l'interpret d'ordres (shell) i les comandes que utilitzen la línia d'ordres. Aquest objectiu assumeix que l'interpret d'ordres a utilitzar és bash.
 • Pes: 4
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

 • Utilitzar ordres bàsiques de l'interpret d'ordres embolcall i seqüències d'instruccions d'una línia per a fer tasques bàsiques amb la línia d'ordres.
 • Utilitzar i modificar l'entorn de l'interpret d'ordres incloent la definició, la referència i l'exportació de les variables d'entorn.
 • Utilitzar i editar l'històric d'ordres.
 • Invocar ordres dins i fora del camí (path) definit.
Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 103.1. Treballar a la línia d'ordres

103.2. Processar fluxos de text utilitzant filtres.

Processar fluxos de text utilitzant filtres


103.2. Processar fluxos de text utilitzant filtres
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços d'aplicar filtres a fluxos de text.
 • Pes: 3
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

 • Enviar fitxers de text i fluxos de sortida a través de filtres processadors de textos per a modificar la sortida utilitzant les instruccions estàndard UNIX incloses al paquet textutils de GNU.
Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 103.2. Processar fluxos de text utilitzant filtres

103.3 Realitzar tasques bàsiques d'administració de fitxers.

103.3. Realitzar tasques bàsiques d'administració de fitxers
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços d'utilitzar les ordres bàsiques de Linux per a administrar fitxers i directoris.
 • Pes: 4
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 103.3. Realitzar tasques bàsiques d'administració de fitxers

103.4. Utilitzar fluxos, conductes i redireccions.

103.4. Utilitzar fluxos, conductes i redireccions
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de redirigir fluxos i connectar-los per tal de processar dades de text de forma eficient. Les tasques inclouen redirigir l'entrada, la sortida i l'error estàndard i l'ús de canonades (pipes) per tal d'enviar la sortida d'una ordre a l'entrada d'un altra ordre, utilitzant la sortida d'una ordre com a argument d'un altra ordre i enviar la sortida d'una ordre tant a un fitxer com a a la sortida estàndard.
 • Pes: 4
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 103.4. Utilitzar fluxos, conductes i redireccions

103.5. Crear, monitoritzar o matar processos

103.5. Crear, monitoritzar o matar processos
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de gestionar els processos a un nivell bàsic.
 • Pes: 4
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 103.5. Crear, monitoritzar o matar processos

Els candidats han de ser capaços de realitzar tasques bàsiques de gestió de processos.

103.6. Modificar les prioritats d'execució dels processos

103.6. Modificar les prioritats d'execució dels processos
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de gestionar les prioritats d'execució dels processos.
 • Pes: 2
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

 • Saber la prioritat per defecte d'un procés que s'ha creat.
 • Executar un programa amb una prioritat superior o inferior a la prioritat per defecte.
 • Canviar la prioritat d'un procés en execució.
Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 103.6. Modificar les prioritats d'execució dels processos

103.7. Fer cerques en fitxers de text utilitzant expressions regulars

103.7. Fer cerques en fitxers de text utilitzant expressions regulars
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de manipular fitxers i dades de text utilitzant expressions regulars. Aquest objectiu inclou la creació d'expressions regulars simples que continguin diversos elements de notació. També inclou l'ús d'eines d'expressions regulars per a fer cerques al sistema de fitxers o en els continguts d'un fitxer.
 • Pes: 2
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 103.7. Fer cerques en fitxers de text utilitzant expressions regulars

103.8. Fer operacions bàsiques d'edició de text amb vi

103.8. Fer operacions bàsiques d'edició de text amb vi
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços d'editar fitxers de text utilitzant vi. Aquest objectiu inclou la navegació amb vi, els modes bàsics de vi, inserció, edició, esborrat, còpia i cerques de text.
 • Pes: 3
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 103.8. Fer operacions bàsiques d'edició de text amb vi

104. Dispositius, Sistemes de fitxers Linux i Filesystem Hierarchy Standard (FHS)

104.1. Crear particions i sistemes de fitxers

104.1. Crear particions i sistemes de fitxers
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de configurar particions de disc i crear sistemes de fitxers en dispositius com ara els discs durs. Això inclou la gestió de les particions d'intercanvi.
 • Pes: 2
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

 • Utilitzar diverses instruccions mkfs per a configurar les particions i crear diversos sistemes de fitxers com:
Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 104.1. Crear particions i sistemes de fitxers

104.2. Mantenir la integritat dels sistemes de fitxers

104.2. Mantenir la integritat dels sistemes de fitxers
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de mantenir un sistema de fitxers estàndard, així com la informació extra associada a un sistema de fitxers amb journaling.
 • Pes: 2
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 104.2. Mantenir la integritat dels sistemes de fitxers

104.3. Muntatge i desmuntatge de sistemes de fitxers

104.3. Muntatge i desmuntatge de sistemes de fitxers
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de configurar el muntatge i desmuntatge d'un sistema de fitxers.
 • Pes: 3
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 104.3. Muntatge i desmuntatge de sistemes de fitxers

104.4. Administració de les quotes de disc

104.4. Administració de les quotes de disc
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços d'administrar quotes de disc per a usuaris.
 • Pes: 1
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

 • Configurar quotes de disc per a un sistema de fitxers.
 • Editar, revisar i generar informes de quotes d'usuari.
Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 104.4. Administració de les quotes de disc

104.5. Administrar permisos i propietaris de fitxers

104.5. Administrar permisos i propietaris de fitxers
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de controlar l'accés a fitxers mitjançant el correcte ús dels permisos i propietaris dels fitxers.
 • Pes: 3
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 104.5. Administrar permisos i propietaris de fitxers

104.6. Crear i canviar els enllaços durs i simbòlics

104.6. Crear i canviar els enllaços durs i simbòlics
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de crear i gestionar enllaços durs i simbòlics a un fitxer.
 • Pes: 2
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

 • Crear enllaços.
 • Identificar enllaços durs i/o simbòlics.
 • Diferències entre copiar i enllaçar fitxers.
 • Utilitzar enllaços com a ajuda per a tasques d'administració del sistema.
Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 104.6. Crear i canviar els enllaços durs i simbòlics

104.7. Trobar fitxers del sistema i situar fitxers en la ubicació correcta.

104.7. Trobar fitxers del sistema i situar fitxers en la ubicació correcta
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han d'estar familiaritzats en profunditat amb la Jerarquia Estàndard de Sistemes de Fitxers (Filesystem Hierarchy Standard, FHS), incloent les localitzacions típiques de fitxers i les classificacions dels directoris.
 • Pes: 2
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

 • Comprendre les ubicacions correctes de fitxers sota FHS.
 • Trobar fitxers i instruccions a un sistema Linux.
 • Conèixer la ubicació i el propòsit de fitxers i directoris importants tal i com es defineixen a FHS.
Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 104.7. Trobar fitxers del sistema i situar fitxers en la ubicació correcta

Glossari de termes

Consulteu la pàgina:

Glossari de termes LPI Examen 101