IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

MailmanLogos.png

Manual d'ús

La següent pàgina:

ASI IES/Eines de treball col·laboratiu i difusió de la informació

Us pot ajudar a entendre com utilitzar/administrar mailman.

Instal·lació

$ sudo apt-get install mailman

La primera vegada que instal·lem se'ns preguntarà per la configuració

Configuració

Per tal de configurar:

$ sudo dpkg-reconfigure mailman

I seguim les següents pantalles:

Mailman.png

Mailman1.png

Fitxer:Mailman2.png

Abans de crear cap llista és absolutament necessari que mirem si la configuració és correcta.

El fitxer de configuració és /etc/mailman/mm_cfg.py

Una de les variables més importants és:

*Default host for web interface of newly created MLs 
DEFAULT_URL_HOST = 'www.iesebre.com'

Si no posem la URL correctament les llistes que creem donaran errors 404 Not Found al seguir enllaços de mailman.

Ara cal configurar Apache:

$ sudo ln -s /etc/mailman/apache.conf /etc/apache2/sites-available/mailman
$ sudo a2ensite mailman
$ sudo /etc/init.d/apache2 reload

Les llistes es trobaran disponibles a:

 http://NOM_DOMINI/cgi-bin/mailman/listinfo

Per exemple:

http://www.iesebre.com/cgi-bin/mailman/listinfo

Comandes

Creació d'una llista. newlist

Primer de tot és necessari crear una llista anomenada mailman

$ sudo newlist mailman

Eliminació d'una llista. rmlist

$ sudo /usr/sbin/rmlist -a alertes

Configuració d'una llista. config_list

TODO

Control del servei

Mailman és un servei típus System V i com a tal el podem controlar mitjançant l'script:

/etc/init.d/mailman

Per exemple, per recarregar mailman després d'un canvi en la configuració:

$ sudo /etc/init.d/mailman reload

TroubleShooting. Resolució de problemes

Canviar la URL per defecte de les llistes

TODO

Recursos:

Vegu també

Enllaços externs