IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Permet extendre qualsevol classe definint mètodes/macros durant la execució:

Exemple:

class Hello
{
  use Illuminate\Support\Traits\MacroableTrait;
}
Route::get('testbed', function(){
  // include '/tmp/test.php';
 
  $hello = new Hello;
  Hello::macro('sayHi', function(){
    echo "Hello","\n<br>\n";
  });
  $hello->sayHi();
  Hello::sayHi();
});

Trait macroable

https://laravel.com/api/5.2/Illuminate/Support/Traits/Macroable.html

Com funciona?

http://alanstorm.com/laravels_macroabletrait


Vegeu també

Enllaços externs