IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

NOTA: No confondre amb Message authentication code

MAC (Media Access Control) aka HWaddr

Vegeu també capa MAC o MAC layer

Fabricants i prefix de les MAC

El 3 primers octets d'una MAC determinen el fabricant. Per exemple:

08:00:27 correspon a CADMUS COMPUTER SYSTEMS

Aquest identificador és anomenat Organizationally Unique Identifier (OUI) i està regulat per l'IEEE.

Consulteu la web:

http://standards.ieee.org/regauth/oui/index.shtml

On la IEEE regula el prefix de les MAC (els tres primers octets) i l'assignació a fabricant.

Aquí podeu consultar/buscar a partir del prefix d'una MAC quin és el fabricant.

Podeu obtenir la llista completa a:

http://standards.ieee.org/regauth/oui/oui.txt

Fitxers locals

Hi ha diferents fitxers en local que podem utilitzar per a saber quin és el fabricant d'una MAC.

Linux source drivers

$ locate oui.db
/home/sergi/Documents/UOC/2008-09-Semestre1/AmpliacioSistemesOperatius/practiques/practica1/linux-2.6.20.1/drivers/ieee1394/oui.db

Nmap

Nmap proporciona un fitxer:

$ cat /usr/share/nmap/nmap-mac-prefixes

Per exemple per buscar el prefix 08:00:27 faríem:

$ cat /usr/share/nmap/nmap-mac-prefixes | grep 080027
080027 Cadmus Computer Systems

Wireshark

Tenen una eina web:

http://www.wireshark.org/tools/oui-lookup.html

I un fitxer:

/usr/share/wireshark/manuf

Kismet

Consulteu el fitxers:

/etc/kismet/ap_manuf
/etc/kismet/client_manuf

Per fer un update:

/usr/share/doc/kismet/extra/manuf_update.sh

Canviar la MAC

Consulteu:

Canviar la MAC

Resolució de problemes

Les MAC determinen el nom de la targeta de xarxa en Debian i Ubuntu

Consulteu /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

Enllaços externs