IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Durada: 99 hores. Hores de lliure disposició: 33 hores Unitats formatives que el componen: UF1. Arquitectura de sistemes: 22 hores UF2. Instal·lació, configuració i recuperació de programari: 22 hores UF3. Implantació i manteniment de CPD: 22 hores