IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Durada: 165 hores. Hores de lliure disposició: 0 hores Unitats formatives que el componen: UF1. Programació estructurada: 85 hores UF2. Disseny modular: 50 hores UF3. Fonaments de gestió de fitxers: 30 hores