IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Continguts

Currículum

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores
Unitats formatives que el componen:
UF1. Seguretat física, lògica i legislació: 24 hores
UF2. Seguretat activa i accés remot: 24 hores
UF3. Tallafocs i servidors intermediaris: 27 hores
UF4. Alta disponibilitat: 24 hores

Vegeu també