IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Longest prefix match ( aka Maximum prefix length match) fa referència al algorisme que utilitzen els encaminadors IP) per tal de seleccionar una entrada a una taula de rutes.

Com cada entrada d'una taula de rutes pot especificar una xarxa, una IP de destinació concreta pot pertànyer a més d'una xarxa. Normalment s'escull la entrada més especifica, és a dir la que té una màscara de xarxa mśe gran (amb major nombre de uns), el que s'anomena el longest prefix match.

Per exemple considereu les dues següents subxarxes en notació CIDR:

192.168.20.16/28
192.168.0.0/16

Quan es busca l'adreça 192.168.20.19 les dues entrades anteriors coincideixen però però la segona és l'escollida per que té una màscara de 28 uns enfront de l'altre que té una màscara de 16 uns.

Les taules de rutes solen tenir una ruta per defecte ( default route) que és l'entrada amb el valor més baix de prefix de xarxa (shortest prefix match). Aquesta ruta és un mecanisme de fallback que permet enviar tots els paquets cap al gateway.

Vegeu també

Enllaços externs