IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Android

Androidhive

http://www.androidhive.info/2011/10/android-login-and-registration-screen-design/
http://download.androidhive.info/download?code=5qxFsrFPhnfCs3yoaqLiDG4kwmkvs4EmmFYUKoiYJ1yLD2Btjn0q4tEhxnkUAKCZrg3rfMxuIkgvAgnEtdjdoZwHl15e5bNk5wfXmBdvyiY0QxbaeigN5YmhQ%3D%3D558W95AKVaNNtbFGVBvTwdIVdjSdCcAPcNr

Disseny


Icones i imatges

vegeu SocialAuth i

http://hmkcode.com/android-layout-design-by-example-social-networks-sign-in-buttons/
https://github.com/hmkcode/Android/tree/master/android-social-signin

Model

http://www.androidhive.info/2012/01/android-login-and-registration-with-php-mysql-and-sqlite/

Prerequisits:

Android making HTTP Requests Android HTTP | http://www.androidhive.info/2011/10/android-making-http-requests/
Android JSON Parsing Tutorial Android JSON | http://www.androidhive.info/2012/01/android-json-parsing-tutorial/
 Millor amb volley: http://www.androidhive.info/2014/09/android-json-parsing-using-volley/
Android SQLite Database Tutorial Android Storage | http://www.androidhive.info/2011/11/android-sqlite-database-tutorial/

ADT template

Hi ha un wizard per fer una pàgina de login:

https://developer.android.com/tools/projects/templates.html#app-templates

PHP

Plantilla Ace

Vegeu ebre-escool i skeleton utilitzant Plantilla Ace


Vegeu també

Enllaços externs