IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Client Servidor

Aplicació client servidor....

Què és una aplicació client servidor

Instalació

Podem obtenir el programa de diferents llocs i maneres

Distribució LinEXPyme

Es pot trobar un DVD-ROM en revistes especialitzades de Linux.

Linkat:

Ja porta instal·lat els paquets

Debian:

Consulteu #Repositoris Debian

Codi font SVN

Consulteu #Repositoris SVN

Documentació

Repositoris Debian

deb http://www.gnulinex.net/linex-pyme-2006/ sarge linex-pyme-2006

Repositoris SVN

svn://www.puntodev.com/FacturLinEx

Recursos