IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

$ sudo apt-get install libcrypt-smbhash-perl

Es tracta d'una libcrypt és a dir una llibreria de xifratge.

$ sudo dpkg -l | grep perl | grep crypt
ii libcrypt-passwdmd5-perl            1.3-10                 interoperable MD5-based crypt() for perl
ii libcrypt-smbhash-perl             0.12-3                 generate LM/NT hash of a password for samba

Descripció

Es un paquet que proporciona una llibreria de perl que permet calcular paraules de pas de Samba per guardar als camps:

sambaNTPassword
sambaLMPassword

dels objectes sambaSAMAccount de Ldap o en altres bases de daes que suporti Samba per a guardar els seus usuaris.

També l'utilitza Gosa per canviar les paraules de pas dels usuaris. De fet al fitxer /etc/gosa.conf vegem com es defineix com cal utilitzar l'ordre per tal de calcular els passwords de Windows:

sambaHashHook='perl -MCrypt::SmbHash -e "print join(q[:], ntlmgen \$ARGV[0]), $/;"'

NOTA: No sembla que sigui obligatori definir aquest paràmetre ja que Gosa té funcions PHP que calculen aquests hahses per defecte.

És a dir:

$ perl -MCrypt::SmbHash -e ";print join(q[:], ntlmgen prova), $/;";
34EC01A92CF068EEAAD3B435B51404EE:9CADAFF03AE475011E5EA6E4B7C4E597

On el de l'esquerra és el NT Password i el de la dreta és el LM. Un altre exemple, suposeu que la paraula de pas a xifrar és nibUrbas8

$ perl -MCrypt::SmbHash -e "print join(q[:], ntlmgen 'nibUrbas8'), $/;"
69AA11803ADEE78C7C64327D624D179D:20AFB4F5541A673535DAA5BC7FCD7CE7

i per tant el passwords són:

NT Password: 34EC01A92CF068EEAAD3B435B51404EE
LM Password: 20AFB4F5541A673535DAA5BC7FCD7CE7

Podeu instal·lar el paquet amb:

$ sudo apt-get install libcrypt-smbhash-perl

Vegeu també

Enllaços externs