IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Vegeu també Less CSS

less és un paginador. El nom de la comanda less és una broma, com a referència a la comanda more que és una versió de pàginador més limitada i anterior a less. La idea era crear una versió millor de more i per aquesta raó el van anomenar less ;-).

La comanda, en sistemes Debian es proporcionada pel paquet del mateix nom:

$ whereis less
less: /usr/bin/less /usr/share/man/man1/less.1.gz
$ dpkg -S /usr/bin/less
less: /usr/bin/less

Amb less es pot avançar i retrocedir pàgines amb:

  • Barra d'espai: Mou una pàgina (text que cap a la vostra pantalla o finestra del terminal) cap endavant.
  • Esc+v: Mou una pàgina (text que cap a la vostra pantalla o finestra del terminal) cap enrera.
  • Tecles amunt i avall: Mou el text línia a línia amunt o avall.
  • Cerques amb /: Es poden realitzar amb / més el text a cercar. Per anar a la següent ocurrència cal tornar a escriure / o podeu buscar endarrera amb ?.
  • Moures a una línia especifica amb g: cal escriure g i el número de línia (p. ex. g50).
  • Sortir: amb la tecla q
  • Ajuda: tecla h. Per sortir q.

Sovint s'utilitza amb pipes:

$ cat fitxer | less

Vegeu també