IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Snippets

Capçaleres relacionades amb el access per token

Per indicar que demanem un json (diferenciar petició web de petició api):

X-Requested-With : 'XMLHttpRequest'

o també:

'Accept' => 'application/json',

Exemple:

config.headers['X-Requested-With'] = 'XMLHttpRequest';

On posar el token, per exemple capçalera Authorization:

'Authorization' => 'Bearer ' . $accessToken,

Codi font que comprova el Token

Exemple amb vue-resource com proporcionar el accessToken

Exemple amb axios com proporcionar el accessToken

Axios té una forma de configurar les Request amb un objecte config:

https://github.com/mzabriskie/axios#request-config

Es poden també utilitzar interceptors:

Exemple amb Guzzle com proporcionar el accessToken

When calling routes that are protected by Passport, your application's API consumers should specify their access token as a Bearer token in the Authorization header of their request. For example, when using the Guzzle HTTP library:

$response = $client->request('GET', '/api/user', [
  'headers' => [
    'Accept' => 'application/json',
    'Authorization' => 'Bearer '.$accessToken,
  ],
]);

Resources:

Codi propi exemple

 • Api todos amb Laravel passports instal·lat:
 • Client server side amb Laravel/PHP:
 • Aplicació client client side (javascript amb Vue.js) i vue-material:

Vegeu també

Enllaços externs