IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Laravel

JSON

Respostes HTTP amb JSON:

http://laravel.com/docs/5.0/responses

Exemple:

return response()->json(['name' => 'Abigail', 'state' => 'CA']);

Eloquent (base de dades) a JSON:

http://laravel.com/docs/5.0/eloquent#converting-to-arrays-or-json

Example:

return User::find(1)->toJson();

Vegeu també

Enllaços externs