IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Desactivar el cache durant el desenvolupament

Es pot fer amb un Laravel Middleware que detecti si estem en desenvolupament i executi les comandes

php artisan view:clear

i

php artisan cache:clear

Vegeu:

Exemples recomanats

A

https://laracasts.com/series/russian-doll-caching-in-laravel
Code at github: https://github.com/laracasts/Russian-Doll-Caching-in-Laravel
https://github.com/acacha/Russian-Doll-Caching-in-Laravel

Hi ha un videotutorial molt currat. Els primers dos vídeos són d'explicació de Rusian doll i de reparació el més interessant és el tercer:

https://laracasts.com/series/russian-doll-caching-in-laravel/episodes/3

On ens mostren com:

  • Ús de la cache de Laravel
  • Ús de tags per fer grups de elements cachejats i poder fer flushs parcials amb memcached
  • Crear claus/keys per als elements de la cache basantse en la classe del model, el id i també el camp timestamp uptated_at
  • Utilitzar un Middleware per desactivar la cache durant el desenvolupament
  • Utilitzar touches per a actualitzar els models depenents/jerarquics (implementació de Russian Doll) https://laravel.com/docs/master/eloquent-relationships#touching-parent-timestamps
  • Utilitzar directives Blade a mida i l'ús de buffer php (ob_start)
  • Utilització de mètodes estàtics per al tancament de les directives

Vegeu també

Enllaços externs