IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Linux Professional Institute Certificate. LPIC-1

Lpic1 large.gif
Certificat LPIC-1
Examen: 101 (torneu a la resta de temes)
Fitxers: LPI104.7TrobarFitxersSistemaIFHS.pdf (LPI104.7TrobarFitxersSistemaIFHS.odp), UD_8_2_comandes_inicials.pdf
Objectius: http://www.lpi.org/eng/certification/the_lpic_program/lpic_1/exam_101_detailed_objectives
Dipòsit SVN: https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/lpi/Materials/Examen_101/104.7
Usuari: anonymous
Paraula de pas: qualsevol paraula de pas

Objectius del tema

104.7. Trobar fitxers del sistema i situar fitxers en la ubicació correcta
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han d'estar familiaritzats en profunditat amb la Jerarquia Estàndard de Sistemes de Fitxers (Filesystem Hierarchy Standard, FHS), incloent les localitzacions típiques de fitxers i les classificacions dels directoris.
 • Pes: 2
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

 • Comprendre les ubicacions correctes de fitxers sota FHS.
 • Trobar fitxers i instruccions a un sistema Linux.
 • Conèixer la ubicació i el propòsit de fitxers i directoris importants tal i com es defineixen a FHS.
Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 104.7. Trobar fitxers del sistema i situar fitxers en la ubicació correcta

Estàndard FHS

Consulteu FHS

Buscar fitxers

Cercar en el moment. Ordre find

Consulteu find.

Cercadors amb index. Ordre locate

Consulteu locate.

Cercar ordres

whereis

L'ordre whereis intenta localitzar on està l'executable, el codi font i el manual d'una ordre:

Per exemple la crida de sistema fork:

$ whereis fork
fork: /usr/share/man/man2/fork.2.gz

Com podeu veure només troba el manual, ja que no hi ha cap ordre anomenada fork.

Si proveu amb una ordre comuna de la línia d'ordres:

$ whereis ls
ls: /bin/ls /usr/share/man/man1/ls.1.gz

Ara us ha trobat l'executable i el manual.

El codi font de ls es troba al paquet que proveeix ls:

$ dpkg -S /bin/ls
coreutils: /bin/ls

En sistemes Debian (en sistemes RPM podeu utilitzr zypper), podeu instal·lar el codi font amb apt-get i l'opció source:

$ cd
$ mkdir sources
$ sudo apt-get source coreutils

Ara bé, whereis espera trobar el codi font a la carpeta estàndard (segons FHS) /usr/src. Ho podeu solucionar fent un enllaç:

$ sudo ln -s /home/sergi/sources/coreutils-7.4/src /usr/src/coreutils-7.4

Ara si torneu a executar whereis:

$ whereis ls
ls: /usr/src/coreutils-7.4/ls.c /usr/src/coreutils-7.4/ls.o /usr/src/coreutils-7.4/ls /usr/src/coreutils-7.4/ls.h /bin/ls /usr/share/man/man1/ls.1.gz

IMPORTANT: A diferència de la comanda which, whereis és independent del contingut de la variable d'entorn PATH.

La majoria d'opcions de whereis són per limitar el que es mostra per la sortida:

 • -b: Busca només els binaris
 • -m: Busca només les seccions del manual.
 • -s: Busca només el codi font

I hi ha variables per indicar a on es buscarà:

 • -B: Determina a on buscar els binaris.
 • -M: Determina a on buscar els manuals.
 • -S: Determina a on buscar el codi font.

Els llocs on es busquen els manuals, els executables i el codi font són els especificats per l'estàndard FHS:

 • Codi font: /usr/src
 • Executables: Carpetes bin: /bin, /sbin, /usr/bin, /usr/sbin...
 • Manuals: a /usr/share/man

Per a més informació, consulteu el manual:

$ man whereis

O a Internet:

http://linux.die.net/man/1/whereis

which

Consulteu which

type

Consulteu type.

Ordres

find

Consulteu find.

locate

Consulteu locate

updatedb

Consulteu updatedb

whereis

Consulteu whereis

which

Consulteu which

type

Consulteu type

/etc/updatedb.conf

Consulteu /etc/updatedb.conf.

Vegeu també

 • LPI_102.1. Dissenyar la distribució del disc dur
 • FHS
 • LPI_103.3. Realitzar tasques bàsiques d'administració de fitxers

Enllaços externs