IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Arquitectures de comunicacions

Protocol de comunicacions

Exemple de protocol. Trucada de telèfon

Funcions d'un protocol

Associacions de protocols de xarxa

Model arquitectònic de xarxa

Model OSI

Capes OSI

Nivell 1. nivell físic

Nivell 2. nivell d'enllaç

Nivell 3. nivell de xarxa

Nivell 4. nivell de transport

Nivell 5. nivell de sessió

Nivell 6. nivell de presentació

Nivell 7. nivell d'aplicació

Mnemotècnics per recordar els noms de les capes

Xarxes TCP/IP

Ethernet

Protocol IP

Adreces IP

Màscares de xarxa

Enrutament. Taules de rutes

Configuració de nodes de xarxa

Protocols de transport. TCP i UDP

Ports

ICMP

Fitxers de configuració

/etc/services

Altres fitxers de configuració

Ordres

ftp

telnet

host

ping

dig

traceroute

Altres ordres de xarxa

tracepath