IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

syslog

Instal·lació

Fitxers

Configuració

= Enviar missatges de log de forma manual

Rotar logs

Enviar els fitxers de log a un servidor remot

Configuració del client

Configuració del servidor

Syslog tradicional

Consultar les bitàcoles del sistema

tail

Monitorització de fitxers de log

logcheck

swatch

Nagios

Aplicacions gràfiques=

gnome-system-log

Paquets

rsyslog=

rsyslog-doc

Fitxers de configuració

syslog.conf

Altres aplicacions de registre de sistema

syslog-ng

metalog

Ordres

syslogd

klogd

logger

logrotate

Vegeu també

Enllaços externs