IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Localització i internacionalització

3.1 Locales

Exemple de configuració en català

Locales en Unix

Configurar els locales

Instal·lació de suport d'idioma

Codificacions de caràcters

ASCII

ASCII art

ISO-8859

Unicode

UTF-8

Configuració horària

Com canviar la zona horària

De forma temporal per a un script o bash concreta

De forma permanent per a tot el sistema

tzconfig

Configuració de l'hora

Paquets

libc

locales

tzdata

Ordres

Configuració de la localització

/usr/bin/locale

localedef

localepurge

locale-gen

Codificacions de caràcters

iconv

recode

tofrodos

enca

file

geany

Configuració de l'hora

tzselect

hwclock

tzconfig

date

epoch

Fitxers de configuració

Configuració de la localització

/etc/locale.alias

/usr/share/i18n/locales

/usr/share/i18n/charmaps

/etc/environment

Configuració de la zona horària

/etc/timezone

/etc/localtime

/usr/share/zoneinfo

/etc/default/rcS

/usr/share/doc/tzdata/README.Debian

Variables d'entorn

LANG

LC_*

LC_ALL

TZ

Resol·lució de problemes. Troubleshooting

Conflictes de temps amb sistemes duals Windows/Linux

Programació

Gettext

C gettext

PHP gettext