IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Cron

Ens permet automatitzar tasques d'administracio (copia de seguretat cada dia a una hora conctera...). És una abreviatura de cronògraf.

=== Cron com a dimoni

Quan diem que es una aplicacio dimoni significa que es una aplicació no interactiva que s'executa en segon terme de forma continuada

=== Comprovar que cron està funcionant

Com veiem ja el tenim instal·lat al ordenador.

[email protected]:~$ sudo apt-get install cron
[sudo] password for alumne: 
S'està llegint la llista de paquets... Fet 
S'està construint l'arbre de dependències       
S'està llegint la informació de l'estat... Fet
cron ja es troba en la versió més recent.
Els paquets següents s'instal·laren automàticament i ja no  són necessaris:
  libgtkglext1
Empreu «apt-get autoremove» per a suprimir-los.
0 actualitzats, 0 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 27 no  actualitzats.

I esta en funcionament:

[email protected]:~$ /etc/init.d/cron 
Usage: /etc/init.d/cron COMMAND

=== Configuració de cron amb crontab

Són els fitxers que configuren cron

Veiem que no el tenim cap tasca automatica preparada.

[email protected]:~$ crontab -l
no crontab for alumne

Fitxer:Crontab

=== Format del fitxer crontab. crontable

Variables d'entorn

Altres mètodes per automatitzar tasques

Control de les sortides amb cron

Intèrprets d'ordres i cron

Control d'accés a cron

Fitxers de log

Exemples

anacron

at

Control d'accés a at

Paquets

Paquet cron

Paquet anacron

Ordres

crontab

at

atq

atrm

Fitxers de configuració

/etc/crontab

/etc/cron.d

/etc/cron.daily /etc/cron.hourly, /etc/cron.weekly, /etc/cron.monthly

/etc/at.deny

/etc/at.allow

/etc/crontab

/etc/cron.allow

/etc/cron.deny

/var/spool/cron/*

/etc/init/cron.conf

/usr/share/doc/cron/FEATURES

/etc/init/anacron.conf