IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

SQL (Standard Query Language)

Història

Elements del llenguatge

Null and Three-Valued Logic (3VL)

Gestors de bases de dades SQL

MYSQL

Clients gràfics i web MYSQL. PhpMyAdmin i phpPgAdmin

Base de dades d'exemple

Ordres SQL bàsiques

Ordres de consulta

SELECT

FROM
WHERE
GROUP BY
ORDER BY
JOIN
Subconsultes

Ordres de manipulació de dades

INSERT

UPDATE

DELETE