IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Configuració de la shell

Configuració de sistema (per-system basis)

Configuració d'usuari (per-user basis)

Com s'invoca l'interpret d'ordres bash

Taula resum

Com se surt de l'interpret d'ordres bash

Manual de bash

Opcions d'execució de bash

rbash

Variables d'entorn

Establir variables d'entorn al iniciar sessió (login)

Establir el PATH del sistema

Desactivar temporalment variables d'entorn

Gramàtica de bash

Ordre simple

Canonades (pipelines)

Llistes

Comandes compostes (Compound commands)

(list)

{ list; }

Expressions

Paraules reservades

Carpetes HOME per defecte per als nous usuaris. /etc/skeleton

Funcions bash

lists

Comandes

env

export

set

unset

function

alias

shopt

Fitxers

/etc/profile

/etc/profile.d

/etc/bash.bashrc

~/.bash_profile

~/.bash_login

~/.profile

~/.bashrc

~/.bash_logout

Vegeu també

Enllaços externs