IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Linux Professional Institute Certificate. LPIC-1

Lpic1 large.gif
Certificat LPIC-1
Examen: 101 (torneu a la resta de temes)
Fitxers: LPI104.1_104.2_104.3_ParticionsSistemesFitxersIMuntatge.pdf (LPI104.1_104.2_104.3_ParticionsSistemesFitxersIMuntatge.odp)

LPI104.1_104.2_104.3_ParticionsSistemesFitxersIMuntatge.odp

Objectius: http://www.lpi.org/eng/certification/the_lpic_program/lpic_1/exam_101_detailed_objectives
Dipòsit SVN: https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/lpi/Materials/Examen_101/104.1
Usuari: anonymous
Paraula de pas: qualsevol paraula de pas

Objectius del tema

104.1. Crear particions i sistemes de fitxers
Objective.jpg
  • Objectiu: Els candidats han de ser capaços de configurar particions de disc i crear sistemes de fitxers en dispositius com ara els discs durs. Això inclou la gestió de les particions d'intercanvi.
  • Pes: 2
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

  • Utilitzar diverses instruccions mkfs per a configurar les particions i crear diversos sistemes de fitxers com:
Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 104.1. Crear particions i sistemes de fitxers

Formatació

Formatació a nivell físic

Formatació a nivell lògic

Particions

Manipular la taula de particions. fdisk

Nomenclatura de dispositius Linux

Sistemes de fitxers

inodes

Característiques i dades dels inodes

Obtenir informació dels sistemes de fitxers

ext2 i ext3

Journaling

superblock

ext4

xfs

reiserfs v3

vfat

Crear sistemes de fitxers amb mkfs

e2fsprogs

Crear sistemes de fitxer ext

Modificar la mida del bloc

Comprovar badblocks abans de crear el sistema de fitxers

Establir una etiqueta al sistema de fitxers

Sortida de l'ordre mkfs

Sistema de fitxers d'intercanvi (swap)

Crear un sistema de fitxers d'intercanvi. mkswap

Restaurar particions swap

swapon

Altres ordres e2fsprogs

badblocks(8)

logsave

e2image

e2undo

chattr

lsattr

e2freefrag

Ordres

fdisk

mkfs

mkswap