IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Linux Professional Institute Certificate. LPIC-1

Lpic1 large.gif
Certificat LPIC-1
Examen: 101 (torneu al tema 103.1)
Fitxers: LPI103.1_TreballarALaLiniaOrdres.pdf (LPI103.1_TreballarALaLiniaOrdres.odp)
Objectius: http://www.lpi.org/eng/certification/the_lpic_program/lpic_1/exam_101_detailed_objectives
Dipòsit SVN: https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/lpi/Materials/Examen_101/103.1
Usuari: anonymous
Paraula de pas: qualsevol paraula de pas

LPI 103.1. Treballar a la línia d'ordres

Objectius del tema

103.1. Treballar a la línia d'ordres
Objective.jpg
  • Objectiu: Els candidats han de ser capaços d'interactuar amb l'interpret d'ordres (shell) i les comandes que utilitzen la línia d'ordres. Aquest objectiu assumeix que l'interpret d'ordres a utilitzar és bash.
  • Pes: 4
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

  • Utilitzar ordres bàsiques de l'interpret d'ordres embolcall i seqüències d'instruccions d'una línia per a fer tasques bàsiques amb la línia d'ordres.
  • Utilitzar i modificar l'entorn de l'interpret d'ordres incloent la definició, la referència i l'exportació de les variables d'entorn.
  • Utilitzar i editar l'històric d'ordres.
  • Invocar ordres dins i fora del camí (path) definit.
Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 103.1. Treballar a la línia d'ordres

Terminals

Intèrprets d'ordres (shell)

Comandes relacionades amb terminals

tty

getty

finger

who

Comunicacions entre terminals. write, msg i talk

Shell per defecte del sistema

PROMPT

Trucs i ús de la línia d'ordres

Edició amb bash

Històric de la línia d'ordres

Ordres internes i ordres externes

Configuració de l'interpret d'ordres

Variables d'entorn

Directori de treball

Modificar el directori de treball. Ordre cd

Directoris especials

El puntbarra (./)

Ordre echo

Ordre exec

Executar ordres en segon terme

Llistes d'ordres

Substitucions, expansions i construccions complexes

Expansions per claus

Variables

Backsticks. Cometes endarrere

Expressions aritmètiques

Ajuda del sistema

man

info

Altres pàgines d'interès

Informació del sistema. uname

Alias

Tancar la sessió