IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Dissenyar l'esquema del disc dur

Discs durs

Particions

Tipus de particions

  • Sistema de particions x86

Particions primàries

Particions ampliades

Particions Lògiques

Particions a Linux

Codis de tipus de particions x86

Taula de particions

Esquemes típics de particionament de disc

Etiquetes

UUID (Universally Unique Identifier)

Punts de muntatge

Sistema de fitxers arrel (/)

Sistema de fitxers var (/var)

Sistema de fitxer home (/home)

Sistema de fitxer /boot

Limitacions de les BIOS. Accés només als primers 1024 cilindres

Espai d'intercanvi (swap)