IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: LinuxAdministracioAvancada, DissenyXarxesLinux, Eines web
Fitxers: ServidorsWebApache.pdf (ServidorsWebApache.odp)
Repositori SVN: https://[email protected]/svn/iceupc/ https://[email protected]/svn/iceupc/LinuxAdministracioAvan%C3%A7ada/ i https://[email protected]/svn/iceupc/DissenyXarxaLocalLinux/
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas

LAMP és un conjunt de software treballant de forma conjunta, en anglès Software Boundle

Com instal·lar LAMP en una Ubuntu Server?

Consulteu Ubuntu_Server#Instal.C2.B7lar_LAMP

LAMP

 • LAMP És l'acrònim que fa referència al conjunt de subsistemes de programari necessaris per obtenir un servidor de llocs webs amb programari lliure.
 • L Linux A Apache M Mysql P PhP
 • Amb aquest sistema Instal·lat en la nostra maquina podem tenim muntat un servidor Web. Hi han distribucions de Linux que amb la instal·lació de Sistema Operatiu automàticament instal·la la resta de paquets per que aquest sigui LAMP Com instal.lar un Servidor Ubuntu(LAMP)

Linux

 • Linux és un nucli de sistema operatiu, sent una variant de Minix i creat per Linus Torvalds, El nucli amb les aplicacions GNU a aquest conjunt se li anomena GNU/Linux. Linux és un sistema operatiu de la família Unix
 • Amb el temps han sortit moltes variant de GNU/Linux anomenades Distribucions. Aquestes han estat creades per diferents entitats i empreses i varien en quantitat de programes o en els que hi són per defecte.

Apache

 • Apache HTTP Server és un servidor HTTP (de pàgines web) de codi obert multiplataforma desenvolupat per Apache Software Foundation.
 • La seva primera aparició va ser l'any 1995 basat en el codi de NCSA HTTPd 1.3 més tard es tornaria a fer de 0
 • El servidor Apache es desenvolupa dins del projecte HTTP Server (httpd) de l'Apache Software Foundation.
 • Una de les característiques mes destacades es el poder configurar els missatges d'errors, una base de dades per a fer una autenticació i la negociació de continguts
 • En l'actualitat es un del servidor HTTP més estesos.

Mysql

 • MySQL es un sistema de gestió de base de dades creat en llenguatge SQL (Structured Query Language)
 • MySQL pertanyia a l'empresa Sueca MySQL AB, que va ser comprada per Sun i posteriorment per Oracle. Aquesta empresa distribueix una part lliure i una altre versió comercial amb la que dona assistència tècnica i documentació.
 • Una de les característiques mes destacades de Mysql es la velocitat per executar consultes.
 • Una de les altres coses que destaquen en Mysql es la seva versatilitat per a poder-se implementar en tot tipus d'aplicacions.
 • Aquesta aplicació es usat en les aplicacions LAMP però també en les aplicacions WAMP (Windows Apache Mysql PHP, no recomanat en entorns d'explotació)
 • Teniu diverses eines de gestió entre les que destaca PhpMyAdmin.

PHP

 • PHP és un acrònim recursiu de PHP Hipertext Preprocessor, tot i que originalment eren les sigles de Personal Home Page Tools.Consisteix en un llenguatge de programació interpretat destinat per a la creació de contingut dinàmic a les pagines Web.
 • La primera versió estable de PHP va ser la 3 i va sortir el 13 de novembre de 1997.
 • La base d'aquest llenguatge es molt similar a C i C++ el que li permet ser molt versàtil i això ha permès l'aparició d'aplicacions webs
 • Existeixen versions de PHP disponibles per als sistemes operatius Windows, GNU/Linux i altres.

Arquitectura

En aquest apartat podeu trobar diversos esquemes de l'arquitectura LAMP (realitzats per alumnes):

ArquitecturaLAMP.png

Arquitectura lamp.png

Arquitectura lamp adomenech.jpg

Estructura-lamp-ccristoful2.jpg


Vegeu també

Enllaços externs