IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: SambasobreLDAP, LinuxAdministracioAvancada
Fitxers: Sessio8.pdf
Repositori SVN: https://[email protected]/svn/iceupc/SambaSobreLDAP
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Sergi Tur Badenas, Lluís Pérez Vidal

Instal·lació

Els següents paquets són necessaris per tal que funcioni Ldap Account Manager LAM:

$ sudo apt-get install php5-mhash php5-ldap

Ara ja podem instal·lar

$ sudo apt-get install ldap-account-manager

Accés a l'aplicació

Ldap-Account-Manager és una aplicació web que permet gestionar comptes d'usuari amb ldap des de una interfície gràfica. Un cop instal·lat podem accedir a Ldap-Account-Manager amb:

http://ip_servidor_web/lam

Si l'hem instal·lat en local:

http://localhost/lam

Ús de LAM

El primer que cal fer es Configurar LAM. La paraula de pas per defecte és:

lam


LAM.jpg

LAM1.jpg

LAM2.jpg

LAM3.jpg

LAM4.jpg

LAM5.jpg

LAM6.jpg

LAM10.jpg

LAM11.jpg

LAM12.jpg

LAMCreacioDominiLdap.jpg

LAMCreacioDominiLdap1.jpg

LAMCreacioDominiLdap2.jpg

Fitxer:LAMCreacioDominiLdap3.jpg

Fitxer:LAMCreacioDominiLdap4.jpg

LAMCreacioGroups.jpg

Recursos