IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Streams

Vegeu Java Streams

Excepcions

Un excepció és un esdeveniment que ocurreix durant l'execució d'un programa (per tant, les excepcions ocurreixen en temps de compilació) i que perturba el correcte funcionament o fluxe de l'aplicació.

Quan succeix una excepció el sistema que està executan l'aplicació intenta trobar quelcom que permeti gestionar la excepció (aka handle o handling exceptions). El que fa el sistema es recorrer la call stack o la pila de mètodes que s'han cridat fins arribar al mètode actual.

call stack (o pila de crides).

El que es busca és un tros de codi que gestioni l'excepció. A aquest cos de codi se l'anomena exception handler. Es diu que els exception handler capturen la excepció (catch exception). Si es recorren tots els mètodes en buscar d'un codi gestor d'excepcions i no es troba cap, aleshores succeix un error i el programa finalitza.

TODO:

An exception handler is considered appropriate if the type of the exception object thrown matches the type that can be 
handled by the handler.

Using exceptions to manage errors has some advantages over traditional error-management techniques. You can learn more in the Advantages of Exceptions section.

Seguretat

Java Keystore

$ file keystore
keystore: Java KeyStore

keytool

As far as I am aware it is not possible to import a private key with keytool and you need to use ImportKey which can be found here:

http://www.agentbob.info/agentbob/79-AB.html

Mostrar les dades:

$ keytool -list -v -keystore keystorefile

Canviar la paraula de pas:

$ keytool -storepasswd -new new_storepass -keystore keystore.jks


Vegeu també