IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instal·lació

$ npm install karma

Testing Framework Agnostic

Es pot utilitzar amb qualsevol Testing Framework de Javascript. Vegeu Javascript Testing Frameworks

Usos

When should I use Karma?

  • You want to test code in real browsers.
  • You want to test code in multiple browsers (desktop, mobile, tablets, etc.).
  • You want to execute your tests locally during development.
  • You want to execute your tests on a continuous integration server.
  • You want to execute your tests on every save.
  • You love your terminal.
  • You don't want your (testing) life to suck.
  • You want to use Istanbul to automagically generate coverage reports.
  • You want to use RequireJS for your source files.

Vegeu també

Enllaços externs