IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

DLINK

Vegeu DLINK DGS-1210-24

Valors per provar amb iperf

Al server:

$ iperf -s -m -M 100000 -w 1M -l 24K

Al client:

iperf -c POSEU_IP -M 100000 -w 1M -l 24K
------------------------------------------------------------
Client connecting to POSEU_IP, TCP port 5001
TCP window size: 1.00 MByte
------------------------------------------------------------
[1820] local 210.7.40.246 port 1260 connected with 210.7.46.250 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[1820]  0.0-10.0 sec  1.15 GBytes   987 Mbits/sec

Vegeu també

Enllaços externs