IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Get a full fake REST API with zero coding in less than 30 seconds (seriously).

S'utilitza per a crear una API REST de juguet en molt poc temps.

Requeriments

Cal tenir instal·lat npm (NodeJS).

Fitxer Json exemple:

[
{"name":"Comprar llet", "done": true, "priority": 2},
{"name":"Comprar pa", "done": true, "priority": 1},
{"name":"Fer exercici", "done": false, "priority": 3},
{"name":"Estudiar", "done": false, "priority": 3}
]
http://acacha.github.io/json-server-todos/db_todos.json
https://raw.githubusercontent.com/acacha/json-server-todos/master/db_todos.json

Exemple

Prepareu una carpeta de treball:

$ cd 
$ mkdir github || cd github
$ mkdir json-server || cd json-server

Creeu un fitxer json exemple:

$ editor db.json

Per exemple podeu posar quelcom senzill:

{
 "people" : [
   { "id" : 1,
   "name": "John Doe"
   }
  ]
}

Instal·leu json-server:

$ npm install -g json-server

I executeu:

$ json-server db.json
{^_^} Hi!

Loading database from db.json
 http://localhost:3000/people

You can now go to http://localhost:3000/

Enter `s` at any time to create a snapshot of the db

Ara ja podeu comprovar la API REST a la URL:

http://localhost:3000

La api ja és un REST complet. Podeu utilitzar POSTMAN o qualsevol client REST per a provar l'API.

Populate database with faker and lodash

Instal·leu faker i lodash

$ npm install faker lodash

Creeu un fitxer anomenat generate.js:

$ editor generate.js

Amb el següent contingut:

module.exports = function(){
  var faker = require("faker");
  var _ = require("lodash");
  return {
    people: _.times(100, function (n) {
      return {
        id: n,
        name: faker.name.findName(),
        avatar: faker.internet.avatar()
      }
    })
  }
}

Executeu:

$ json-server generate.js

I ja teniu una base de dades completa a la que podeu accedir mitjançant POSTMAN o qualsevol client REST

Resources:

Videotutorial

https://egghead.io/lessons/nodejs-creating-demo-apis-with-json-server

Demo

http://jsonplaceholder.typicode.com/

Vegeu també

Enllaços externs