IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Alert.png Aquesta wiki forma part dels materials d'un curs
Curs: Aplicacions web LOE
Fitxers: No hi ha
Repositori SVN: https://[email protected]/svn/iceupc/AplicacionsWeb
Usuari: anonymous
Paraula de pas: sense paraula de pas
Autors: Lluís Pérez Vidal,Sergi Tur Badenas, Jguerola


Joomla logo black.jpg


El Joomla! és un sistema de gestió de continguts lliure i codi obert per a publicar continguts al World Wide Web i a Intranets i alhora és un framework de desenvolupament d'aplicacions web de tipus Model-Vista-Controlador (MVC). Escrit en llenguatge de programació PHP, utilitza el sistema de bases de dades MySQL per a emmagatzemar la informació. Joomla és el resultat d'un fork del Mambo i està disponible sora una llicència de programari lliure GPL de GNU.


Sistemes de Gestió de Contingut (CMS)

Consulteu Content Management System

Joomla com a CMS

Hi han sis tipus de CMS, i el Joomla cau dins la categoria de gestor de continguts de planes web (Web Content Management Systems o WCMS).

Un WCMS és un CMS preparat per simplificar la publicació de planes des d'un servidor cap a navegadors web o cap a dispositius mòbils, com telèfons. Aquest tipus de sistemes redueixen o suprimeixen la necessitat de saber programar en HTML i la necessitat de carregar fitxers, perquè el contingut s'edita en línia.

D'on surt el Joomla

La història del Joomla és una repetició d'una seqüència vista tantes vegades en el món del programari lliure que val la pena repassar-la. El 2000 va aparèixer un CMS de nom Mambo. Del 2000 al 2005 Mambo segueix una trajectòria en ziga-zaga que inclou versions en programari propietari i versions en codi obert (que no programari lliure).A l'agost de 2005 es produeix una bifurcació: L'autodesignat "equip de desenvolupament de Joomla", format per molts desenvolupadors que havien contribuït al Mambo, en veure que aquest deriva cap a un producte clarament propietari, comencen el Joomla a partir de la versió lliure del Mambo.

Qué és Joomla

Joomla és un CMS, de la categoria WCMS, que és programari lliure. Serveix per publicar contingut a la WWW i a qualsevol intranet. Segueix el paradigma MVC (Model-View-Controller, Model-Vista-Controlador). Esta escrit en PHP, emmagatzema les dades en MySQL i ofereix moltes funcionalitats (caché de planes, RSS, enquestes, cercadors, versions imprimibles de planes) i (important per nosaltres) facilitat per la traducció de planes i quadres. Probablement, és el CMS més estés actualment del món del programari lliure.

Característiques

Algunes de les característiques principals de Joomla són:

 • Sistema LAMP tot i que també es pot instal·lar en altres sistemes operatius (XAMP)
 • Memòria cau de pàgines per millorar el rendiment
 • Sindicació RSS
 • Possibilitat d'imprimir pàgines i/o visualitzar-les en PDF
 • Notícies
 • Blocs
 • Enquestes d'opinió
 • Cercador intern
 • Internacionalització

Instal·lació

Instal·lació Joomla 1.6

NOTA: El procediment indicat en aquest apartat està pensat per tal de fer l'instal·lació en un sistema en explotació amb entorn de servidor, és a dir que molt possiblement l'entorn no disposi d'entorn gràfic. Per exemple, l'entorn pot ser un servidor amb Ubuntu Server (consulteu el manual Manual d'instal·lació d'Ubuntu Server ). Per aquest raó el procediment està orientat a no utilitzar cap aplicació gràfica

Per tal d'instal·lar el CMS Joomla seguiu els següents passos:

El primer és decidir en quina carpeta instal·larem Joomla. Si seguim l'estàndard FHS una carpeta prou adequada seria:

/usr/share/joomla

Per tant executeu:

$ sudo mkdir /usr/share/joomla && cd /usr/share/joomla

Baixeu la ultima versió de Joomla. En el moment de realització d'aquest manual (--acacha 07:54, 4 maig 2011 (UTC)) la última versió estable és la:

Joomla! Spanish 1.6.3

NOTA: La versió 6 va ser alliberada a principis de 2011 i a la data de realització d'aquest manual la versió 1.5 encara és àmpliament utilitzada i suportada

La podeu descarregar amb

$ sudo wget http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/14748/64305/Joomla_1.6.3-Spanish-Pack_Completo.tar.gz

NOTA: Si aneu a http://www.joomlaspanish.org/ trobareu les últimes versions de Joomla

Un cop descarregat el fitxer comprovem que és correcte amb:

$ sudo md5sum Joomla_1.6.3-Spanish-Pack_Completo.tar.gz
8fb7394026f695ee0c83e8529fe12536 Joomla_1.6.3-Spanish-Pack_Completo.tar.gz

El valor que us doni ha de coincidir amb el que apareix a http://www.joomlaspanish.org/.

Descomprimim el arxiu descarregat:

$ sudo tar xvzf Joomla_1.6.3-Spanish-Pack_Completo.tar.gz

El contingut de la carpeta Joomla ens queda similar a:

$ ls
administrator      CREDITS.php  installation logs    tmp
cache          htaccess.txt INSTALL.php  media    xmlrpc
CHANGELOG.php      images    language   modules
components       includes   libraries   plugins
configuration.php-dist index2.php  LICENSE.php  robots.txt
COPYRIGHT.php      index.php   LICENSES.php templates

Ara hem d'establir els permisos i els propietaris:

$ sudo chmod -R 755 /usr/share/joomla
$ sudo chown -R www-data:www-data /usr/share/joomla

Creem la base de dades per a Joomla amb el nom que vulguem, per exemple joomla:

$ mysqladmin -u root -p create joomla

NOTA: Per seguretat tingueu en compte que quan feu operacions SQL amb MySQL existeix un registre on pot quedar enregistrades les paraules de pas. Consulteu Mysql#Esborrar l'historial de mysql

Abans de poder accedir a la web de Joomla cal configurar el servidor web Apache. Creeu el fitxer de site de Joomla per Apache:

$ sudo joe /etc/apache2/sites-available/joomla

I afegiu:

Alias /joomla /usr/share/joomla 

NOTA: TODO: Caldria mirar si val la pena posar alguna cosa extra en aquest fitxer per millorar la seguretat i robustesa de la configuració d'Apache/Joomla

Ara l'activeu:

$ sudo a2ensite joomla
Enabling site joomla.
Run '/etc/init.d/apache2 reload' to activate new configuration!

I apliqueu els canvis recarregant Apache:

$ sudo /etc/init.d/apache2 reload

Per a continuar l'instal·lació del servidor accedim a la pagina web del joomla:

http://localhost/Joomla/

IMPORTANT: posem localhost per què suposem que executem el navegador web a la mateixa màquina que hi ha el servidor amb Joomla. Si no és així adapteu els exemples canviant localhost per l'adreça IP del vostre servidor

Llavors veurem un assistent per ajudar-nos a instal·lar Joomla en què el primer que hem de fer és triar l'idioma de la instal.lació. I després fem clic a Següent.

Joomla sintesi1.png

El següent pas consisteix en una comprovació prèvia a la instal·lació perquè sabem el bé o malament que tenim preparat el sistema. En principi, no cal que tots els paràmetres estiguin en verd però nosaltres sí anem a fer tot el necessari perquè així sigui. Per això, ens fixem que tenim dos advertències en vermell que anem a solucionar.

Joomla sintesi2.png

NOTA: TODO: Com es pot desactivar el output buffering

En el següent pas llegim la llicència i, un cop haguéssim acabat, fem clic sobre Següent.

Joomla sintesi3.png

A continuació, cal escriure les dades de configuració de MySQL. Utilitzarem l'usuari root de mysql i la base de dades joomla. Cliquem Següent:

Joomla sintesi4.png

IMPORTANT: L'usuari root de mysql l'heu escollit durant la instal·lació del servidor MySQL o la instal·lació de LAMP (vegeu tasksel. Podeu canviar-lo si no el recordeu amb: $ sudo dpkg-reconfigure mysql-server-5.1)

No configurarem el servidor FTP. Així que fem clic a Següent:

Joomla sintesi5.png

En la configuració principal haurem d'escriure tant el nom del nostre lloc web com el correu electrònic de l'administrador i la contrasenya per a l'usuari admin. L'usuari admin el crea el Joomla per defecte i serà amb el que començarem a administrar la nostra pàgina web.

Joomla sintesi6.png

Ja ho tenim Finalitzat. Ja hem acabat d'instal·lar el Joomla. Se'ns indica que esborrem el directori installation perquè si no ho fem no podrem fer servir Joomla i se'ns recorda que el nom d'usuari per entrar a la interfície d'administració, què és "admin".

Joomla sintesi7.png

Ara el que farem serà eliminar el fitxer /usr/share/joomla/instalation, és a dir el que ens diu al pas anterior:

$ sudo rm -R /usr/share/joomla/installation/

NOTA: Podeu provar també de fer-ho via web, només funcionarà si la carpeta es propietat de l'usuari www-data i i té permisos de modificació

Per motius de seguretat hem de canviar els permisos del fitxer /usr/share/joomla/configuration.php de només lectura per tothom:

$ sudo chmod 444 /usr/share/joomla/configuration.php

Ara des de qualsevol ordinador de la xarxa podem accedir al nostre Joomla posant l'adreça web http://192.168.202.204/Joomla/:

Joomla sintesi8.png

Per tal d'editar el Joomla hem d'accedir com a admin posant l'adreça web http://localhost/Joomla/administrator/:

Joomla sintesi9.png
Joomla sintesi10.png

Instal·lació Joomla 1.5.23

Consulteu Joomla/Instal·lació Joomla 1.5.23

Instal·lació des de repositoris

NOTA: Als repositoris oficials de Debian i Ubuntu no hi han paquets relacionats amb Joomla

TODO: Desconec si hi ha alguna versió no oficial (--acacha 07:47, 4 maig 2011 (UTC))

De totes formes cal indicar que cert tipus d'aplicacions web com Joomla estan canviant contínuament i tenen sovint actualitzacions de seguretat. Per aquesta raó la instal·lació des de paquets pot ser no molt recomanable, ja que normalment no contindria les últimes versions de l'aplicació.

Administració

La gestió i administració d'un lloc (site) Joomla es fa des de:

http://localhost/joomla/administrator

NOTA: Canvieu localhost per la Ip del vostre servidor!

Modificar l'aparença (plantilla) de Joomla

Afegir una altre idioma (català)

TODO

Autenticació

Autenticació amb Gmail

Activar la possibilitat que els usuaris puguin accedir a el vostre site Joomla amb els seus compte de Google és tan senzill com entrar com administrador i un cop dins aneu a:

 Extensions -> Plugin Manager

I escolliu:

Authentication - GMail

Ara només cal activar el plugin activant el desplegable posant-lo com enable.

IMPORTANT: També és possible entrar amb comptes de Google Apps, és a dir que si teniu ja un Google Apps per a la vostra organització ja teniu la gestió d'usuaris realitzada.

Ara per entrar al Joomla només cal posar al nom d'usuari el compte de correu de gmail. Per exemple

[email protected]

I la paraula de pas cal només posar la de Gmail.

Un cop hagin entrat usuaris amb Gmail els trobareu a la gestió d'usuaris:

ComptesUsuarisGmailJoomla.png

Gestió d'usuaris amb Ldap

Cal activar a extensions el plugin:

Authentication - LDAP

Hi ha un esquema Joomla?

joomla.schema

I tenen OID propi:

1.3.6.1.4.1.27457

El

1.3.6.1.4.1.27457.1 està reservat per a usos oficials de Joomla
http://sammoffatt.com.au/jauthtools/LDAP_Tools/Schema

Es necessari per autenticar?

J!1.5 Configuration

J!1.5 by default ships with far less options than the JAuthTools LDAP Tools mambots but many of the values are the same:

host=horloge.pasamio.homelinux.net
port=389
use_ldapV3=1
negotiate_tls=0
no_referrals=0
auth_method=bind
base_dn=dc=pasamio,dc=homelinux,dc=net
search_string=uid=[search]
users_dn=uid=[username],ou=users,dc=pasamio,dc=homelinux,dc=net
username=
password=
ldap_fullname=fullName
ldap_email=mail
ldap_uid=uid

Documentació

Wiki

Joomla té una wiki (utilitza mediawiki):

http://docs.joomla.org

FAQ

Els podeu trobar a la wiki:

http://docs.joomla.org

Per exemple el FAQ de la instal·lació:

http://docs.joomla.org/Category:Installation_FAQ

Extensions

Integració amb mediawiki

TODO

Dropbox

http://extensions.joomla.org/extensions/directory-a-documentation/cloud-storage/8712

vegeu també Dropbox

Google

Gcalendar

Google Apps

Hi ha alguna cosa?

Desenvolupament

Codi font. Repositori subversion

Joomla utilitza el sistema de control de versions (de l'anglès RCS ) Subversion. Podeu trobar el codi font a:

http://joomlacode.org/gf/project/joomla/scmsvn/?action=browse&path=%2Fdevelopment%2F

Resol·lució de problemes

Activar el error reporting (logging)

TODO

 1. Login to Joomla Administration
 2. Go to Global Configuration
 3. Click on the link for "Server"
 4. There you will have a selection box for "Error Reporting"
 5. Take a note of the original value and then change it to "Maximum"

Problema "JFolder::create: Could not create directory Warning! Failed to move file."

 1. Comprovar permisos escriptura usuaris del grup i propietari
 2. Comprovar permisos de grup i propietari a l'usuari del sistema www-data
 3. Comprovar fitxer configuration.php. Veure les rutes de la carpeta dels logs LOGS i de fitxers temporals TMP

Antiga documentació

Consulteu Aplicacions web LOE/Sessió de gestors de continguts I: Joomla

Vegeu també

Enllaços externs