IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Pas a pas per instal·lar Java + Eclipse + Plugin SVN

Instal·lem Java:

$ sudo apt-get install sun-java6-jdk

Accepteu la llicència de SUN.

Anem a la nostra HOME:

$ cd

Descarreguem eclipse:

$ wget http://147.83.75.135/~cursice/eclipse-cpp-europa-winter-linux-gtk.tar.gz

I descomprimim:

$ tar xvzf eclipse-cpp-europa-winter-linux-gtk.tar.gz

Entrem dins la carpeta eclipse:

$ cd eclipse

I descarreguem el plugin per a SVN:

$ wget http://147.83.75.135/~cursice/site-1.2.4.zip

I decomprimim:

$ unzip site-1.2.4.zip

Ara ja podem executar Eclipse:

$ ./eclipse

Accepteu el workspace que us ofereixi per defecte i salteu la pàgina de presentació (fletxa torta "Go to Workbench")

Configurem el repositori SVN del curs:

Obriu la perspectiva (Menú Window/Open Perspective/Other):

SVN Repository Explorer

Afegiu un repositori SVN amb les següents dades:

URL: https://svn.lafarga.cpl.upc.edu/dades/svn/plinux

Accepteu permanentment el certificat de seguretat i introduiu l'usuari i paraula de pas:

  • Usuari: anonymous
  • Paraula de pas: anonymous

Amb botó dret sobre el repositori SVN feu un checkout. Escolliu les opcions per defecte. Escolliu un projecte de C i el podeu anomenar cursplinux.