IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Definició

http://en.wikipedia.org/wiki/Authentication
  • Concepte de repte o prova que s'utilitza per autenticar un recurs:
  • Quina és la paraula de pas?
  • Quin és el token?
  • SSH-Keys el servidor SSH xifra un número aleatori gran amb la clau pública del client i li envio al client. El client ha de demostra la seva autenticitat desxifrant el número

Autenticació d'usuaris

Sessions

El concepte d'autenticació sol estar lligat al concepte de sessió. Vegeu els articles:

Apartats d'un sistema d'autenticació d'usuaris

Funcionalitats:

  • Formulari de Login
  • Registre nou usuari
  • Recuperar/Resetejar paraula de pas
  • Gestió d'usuaris

Exemples de workflows:

Autenticació amb sistemes externs:

Token-based

Vegeu Token-Based Authentication i els artícles JSON web token i Oauth així com Laravel Passport

Email authentication

Vegeu Email authentication

Multi-factor_authentication

http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-factor_authentication

Two factor authentication

Protocols i sistemes autenticació

Vegeu sistemes d'autenticació i protocols d'autenticació

OAuth

Vegeu OAuth

Json Web Tokens

Vegeu Json Web Tokens

Autentication providers

Vistes i disseny

Exemples de Login forms:

Social Login

aka social sign-in

Definició:

Productes//llibreries PHP:

Pagament:

Laravel

Vegeu Laravel Socialite

Android

Vegeu Autenticació Android per exemples de com fer autenticació amb Facebook, Google Plus i twitter

Social sharing

https://code.google.com/p/socialauth/ | SocialAuth

Seguretat

Llenguatges de programació i sistemes operatius

Android

Laravel

Frameworks

Laravel

Vegeu Laravel authentication

Vue.js

Vegeu Vue.js Authentication

Testing

Vegeu un exemple de tests per autenticació amb Laravel a:

https://github.com/acacha/adminlte-laravel/blob/master/tests/AcachaAdminLTELaravelTest.php

Vegeu també

Consulteu:

Seguretat

Llista de qüestions a tenir en compte a nivell de seguretat i autenticació usuaris: