IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

jQuery Mobile és un framework d'interfície d'usuari basat en jQuery que funciona en sistemes multiplataforma és a dir diferents sistemes operatius i dispositius (smartphones, tablets, e-readers però també en plataformes desktop (PC).

Esta construït pensant en la accesibilitat i l'accés universal segueix el patró progressive enhancement i els principis responsive web design (RWD).

HTML5 Markup-driven configuration fa que Jquery sigui fàcil d'apendres i al mateix temps és fàcil de customitzar.

Instal·lació

Com sempre disposeu de les versions amb tot el codi font i les versions javascript minified. Les trobareu a:

http://jquerymobile.com/download/

CDNs

Es pot "instal·lar" JqueryMobile dels CDNs:

 <link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/mobile/1.3.2/jquery.mobile-1.3.2.min.css" />
 <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
 <script src="http://code.jquery.com/mobile/1.3.2/jquery.mobile-1.3.2.min.js"></script>

Codi font

El trobareu a github:

https://github.com/jquery/jquery-mobile

Esquelet aplicació JQueryMobile

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/mobile/1.3.2/jquery.mobile-1.3.2.min.css">
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="http://code.jquery.com/mobile/1.3.2/jquery.mobile-1.3.2.min.js"></script>
</head>
<body>

<div data-role="page" id="pageone">
 <div data-role="header">
  <h1>Insert Page Title Here</h1>
 </div>

 <div data-role="content">
  <p>Insert Content Here</p>
 </div>

 <div data-role="footer">
  <h1>Insert Footer Text Here</h1>
 </div>
</div> 

</body>
</html>

Tutorials

Widgets

Consulteu la widget reference:

Esdeveniments

IMPORTANT: Amb JQuery Mobile cal evitar utilitzar:

$(document).ready(function() {
 
});

S'utilitzen en comptes els esdeveniments de pàgina. Això és així per què JqueryMobile utilitza Ajax per a la interfície gràfica...

Page events

Per no utilitzar ready es pot utilitzar el esdeveniment de pàgina pageinit:

$(document).on('pageinit', function(){
 
});


Recursos:

Vegeu també

Enllaços externs