IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

A informàtica són una sèrie de tècniques que permeten comunicar entre si múltiples processos o threads (fils d'execució).

Alguns dels mecanismes utilitzats són:

De get si apliquem el concepte d'Aplicacions distribuïdes cal que tinguem en compte que un sistema distribuït no implica necessàriament una col·laboració entre màquines diferents sinó que pot ser entre processos diferents (IPC).

Vegeu també comunicacions entre processos remots


Consulteu:

Vegeu també

Enllaços externs