IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Conditional comments

Vegeu Conditional comments

Analitzar els fitxer d'Explorer

Des de Linux es poden analitzar els fitxers d'Explorer d'una partició Linux amb eines com Pasco, d'odessa

Recursos: