IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Degut a que gestió és una aplicació web que funciona amb Apache, Perl com a llenguatge de programació i MySQL com a gesto de base de dades, requereix del següent abans de procedir amb l'instal·lació.

Requeriments inicials

Instal·lació d'alguns requeriments afegits

Instal·lem el sevei tasksell

$ sudo apt-get install tasksell

Mitjançant el tasksell instalem el lamp-server

$ sudo tasksel install lamp-server

Afegim el paquet libapache2-mod-perl2 a l'apache2

$ sudo apt-get install libapache2-mod-perl2
$ sudo apt-get install libapache2-mod-perl2 php5-ldap


Instal·lació

Abans d'instal·lar gestioip s'ha de tindre els requeriments inicials

Primer cal obtindre el fitxer, i això ho farem des de SourceForge

$ cd
$ wget http://sourceforge.net/projects/gestioip/files/gestioip/gestioip_3.0.tar.gz/download
$ tar vzxf gestioip_3.0.tar.gz
$ cd gestioip_3.0
$ sudo ./setup_gestioip.sh

Un cop realitzat aquest últim pas, només cal anar pressionant enter degut a que les opcions per defecte que ens dona l'assistent són les correctes. Arribarà un moment que ens demanarà obrir una altra consola i escriure:

$ sudo /usr/bin/htpasswd -c /etc/apache2/users-gestioip gipoper

i

$ sudo /usr/bin/htpasswd /etc/apache2/users-gestioip gipadmin

Tant en un cas com en l'altre serà necessari indicar-li una contrasenya que després utilitzarem per a entrar dins del gestioip amb aquests dos usuaris:

  • gipadmin
  • gipoper

Ara ja només cal reiniciar l'apache2

$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

Entrem a la direcció

http://localhost/gestioip/install

ens logejem amb "gipadmin" i la contrasenya que em indicat anteriorment i ens sortirà aquesta imatge:

Gestioins1.png