IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Primer cal instal·lar java:

$ sudo apt-get install sun-java6-jdk

IMPORTANT: A partir de la versió 11.04 d'Ubuntu no cal instal·lar el Java de Sun. Ja ve per defecte una implementació de Java que funciona correctament.

Accepteu la llicència.

Ara cal descarregar Eclipse. Aneu a la web d'Eclipse:

http://www.eclipse.org/downloads/

Escolliu:

Eclipse IDE for Java EE Developers

Jo me l'he descarregat a una carpeta anomenada eclipse i localitzada a la meva HOME, utilitzant wget:

$ cd
$ wget http://eclipse.mirror.kangaroot.net/technology/epp/downloads/release/ganymede/SR1/eclipse-jee-ganymede-SR1-linux-gtk.tar.gz&mirror_id=468
NOTA: Vigileu d'escollir l'opció Linux i la vostra plataforma (32 o 64 bits)

Ara descomprimir la carpeta:

$ tar xvzf eclipse-jee-ganymede-SR1-linux-gtk.tar.gz

I ja podem executar-lo

$ cd eclipse
$ ./eclipse

Consulteu la web:

http://www.howtoforge.com/installing-google-android-sdk1.0-on-ubuntu8.04-desktop

Per saber pas a pas com crear una entrada per a Eclipse en els menús d'Ubuntu.