IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Linux Professional Institute Certificate. LPIC-1

Lpic1 large.gif
Certificat LPIC-1
Examen: 101 (torneu a la resta de temes)
Fitxers: LPI101.3_CanviarNivellsExecucio_aturar_sistema.pdf (LPI101.3_CanviarNivellsExecucio_aturar_sistema.odp)
Objectius: http://www.lpi.org/eng/certification/the_lpic_program/lpic_1/exam_101_detailed_objectives
Dipòsit SVN: https://svn.projectes.lafarga.cat/svn/lpi/Materials/Examen_101/101.3
Usuari: anonymous
Paraula de pas: qualsevol paraula de pas

Objectius del tema

101.3. Canviar els nivells d'execució i apagar o tornar a iniciar el sistema
Objective.jpg
 • Objectiu: Els candidats han de ser capaços d'administrar els nivells d'execució del sistema. Aquest objectiu inclou canviar al mode d'usuari únic, apagar o tornar a iniciar el sistema. Els candidats han de ser capaços de avisar als usuaris abans de canviar de nivell d'execució i de terminar els seus processos de forma correcta. Aquest objectiu també inclou l'establiment del nivell d'execució per defecte.
 • Pes: 3
060317 Icon - Theory of Knowledge v01 pdc.jpg

Àrees Clau de Coneixement:

Icon list.jpg

La següent és una llista parcial de fitxers, termes i utilitats utilitzades:

Text-editor.svg

Apunts: LPI 101.3. Canviar els nivells d'execució i apagar o tornar a iniciar el sistema

Nivells d'execució

Consulteu nivells d'execució.

Control de serveis. Scripts d'inicialització (/etc/init.d)

Consulteu Configuració_de_serveis_en_Linux._Daemons#Scripts_d.27inicialitzaci.C3.B3._Configuraci.C3.B3_de_la_inicialitzaci.C3.B3_de_serveis.

Configuració del procés init. inittab

Consulteu l'article /etc/inittab.

Establir el nivell d'execució per defecte

Consulteu Configuració_de_serveis_en_Linux._Daemons#Establir_el_nivell_d.27execuci.C3.B3_per_defecte.

Upstart. Ubuntu

# dpkg -L upstart-compat-sysv 
/.
/etc
/etc/event.d
/etc/event.d/rc-default
/etc/event.d/rc0
/etc/event.d/rc1
/etc/event.d/rc2
/etc/event.d/rc3
/etc/event.d/rc4
/etc/event.d/rc5
/etc/event.d/rc6
/etc/event.d/rcS
/etc/event.d/rcS-sulogin
/usr
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/man
/usr/share/man/man8
/usr/share/man/man8/shutdown.8.gz
/usr/share/man/man8/telinit.8.gz
/usr/share/man/man8/reboot.8.gz
/usr/share/man/man8/runlevel.8.gz
/sbin
/sbin/reboot
/sbin/runlevel
/sbin/shutdown
/sbin/telinit
/usr/share/doc/upstart-compat-sysv
/usr/share/man/man8/halt.8.gz
/usr/share/man/man8/poweroff.8.gz
/sbin/halt
/sbin/poweroff

Ordres

Gestió dels nivells d'execució

init. Canviant els nivells d'execució

L'ordre init permet canviar el nivell d'execució. Per exemple per enviar el nostre sistema a una línia d'ordres monousuari (single-user-mode):

$ sudo init 1

Per exemple, per fer certes tasques amb LVM és imprescindible passar al nivell 1 tal i com s'explica a Modificar la mida de les LVM.

També podem aturar el sistema amb:

$ sudo init 0

Es pot obtenir el mateix resultat amb la comanda shutdown:

$ sudo shutdown now

O tornar a iniciar el sistema amb:

$ sudo init 6

Que és similar a l'ordre:

$ sudo reboot

En algunes distribucions (no a les distribucions de la família Debian, consulteu nivells d'execució), l'ordre:

$ sudo init 5

Inicia l'entorn de finestres X. Amb Gnome i Debian seria similar a executar el gestor de pantalla (display manager):

$ sudo /etc/init.d/gdm start

En força distribucions, init realment executa la comanda telinit. Per aquesta raó quan consulteu el manual d'init:

$ man init

Us apareix (segons els sistema) un manual de la secció 8 on s'explica el procés d'arrencada del sistema. Podeu consulta el manual d'init consultant l'ordre telinit]:

$ man telinit

Vegeu també:

Recursos:

 • man init
 • A la wikipedia, a l'article RunLevel podeu trobar els diferents nivells d'execució de les diferents distribucions Linux.
 • man telinit
telinit

En algunes distribucions com SUSE, telinit és un enllaç simbòlic a init.

Per exemple, les ordres:

$ telinit 0

i

$ init 0

són equivalents. telinit és manté per compatibilitat amb alguns sistemes Unix.

runlevel

Permet consultar el nivell d'execució (runlevel) actual:

$ runlevel
N 2

On N és el nivell d'execució previ (n vol dir none) i 2 és el nivell d'execució actual.

Obté la informació del fitxer:

/var/run/utmp

També podem utilitzar l'ordre who

$ who -r
     nivll exec 2 2009-11-30 06:01

update-rc.d

Consulteu update-rc.d.

ntsysv

Només disponible en sistemes Red Hat. Consulteu ntsysv

chkconfig

Consulteu chkconfig

service

Consulteu service

invoke-rc.d

Consulteu invoke-rc.d

initctl

NOTA: Les ordres que depenen de upstart i tot lo relacionat amb upstart no entra a l'examen LPI (--acacha 12:21, 13 des 2009 (UTC)). De fet és més, si apareix alguna opció que només sigui d'upstart la podeu considerar incorrecta

Aquesta ordre és una ordre de superusuari proporcionada pel paquet upstart a Debian/Ubuntu i Fedora:

$ whereis initctl
initctl: /sbin/initctl /usr/share/man/man8/initctl.8.gz
$ dpkg -S /sbin/initctl
upstart: /sbin/initctl

Segons el manual:

$ man initctl

Serveix per controlar el procés init.

Fitxers de configuració

/etc/rcS.d/

A una Ubuntu 9.10 tenim:

$ ls -l /etc/rcS.d/
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 447 2009-09-07 20:58 README
lrwxrwxrwx 1 root root 24 2009-12-22 11:31 S06keyboard-setup -> ../init.d/keyboard-setup
lrwxrwxrwx 1 root root 21 2009-12-22 11:46 S13pcmciautils -> ../init.d/pcmciautils
lrwxrwxrwx 1 root root 16 2009-12-22 11:46 S25brltty -> ../init.d/brltty
lrwxrwxrwx 1 root root 18 2009-12-22 11:44 S37apparmor -> ../init.d/apparmor
lrwxrwxrwx 1 root root 23 2009-12-22 11:31 S49console-setup -> ../init.d/console-setup
lrwxrwxrwx 1 root root 17 2009-12-22 11:30 S55urandom -> ../init.d/urandom
lrwxrwxrwx 1 root root 24 2009-12-22 11:44 S70screen-cleanup -> ../init.d/screen-cleanup
lrwxrwxrwx 1 root root 20 2009-12-22 11:35 S70x11-common -> ../init.d/x11-common
lrwxrwxrwx 1 root root 19 2009-12-23 07:53 S75policykit -> ../init.d/policykit

/etc/default/rcS

Conté els paràmetres per defecte dels guions de shell de la carpeta /etc/rcS.d/

$ cat /etc/default/rcS 
#
# /etc/default/rcS
#
# Default settings for the scripts in /etc/rcS.d/
#
# For information about these variables see the rcS(5) manual page.
#
# This file belongs to the "initscripts" package.
 
TMPTIME=0
SULOGIN=no
DELAYLOGIN=no
UTC=yes
VERBOSE=no
FSCKFIX=no

/etc/rc.d/rc.local

IMPORTANT: A Debian/Ubuntu el fitxer és: /etc/rc.local

Aquest és l'últim fitxer en executar-se durant l'arrancada. S'executa un sol cop i es pot utilitzar per realitzar accions concretes durant l'arrancada.

Vegeu un exemple a:

Policy_Routing#Guardar_els_canvis_de_forma_permanent

utmp

TODO

/var/run/utmp 
$ man utmp

Gestió de l'aturada del sistema

La comanda principal és shutdown, i és la que permet aturar de forma segura el sistema. També existeixen les comandes:

Les comandes reboot, halt i poweroff comparteixen el mateix manual, és a dir, és el mateix executar qualsevol de les següents 3 comandes:

$ man reboot
$ man halt
$ man poweroff

A més segons el manual, totes 3 acaben invocant shutdown amb les opcions equivalents.

Paquets Ubuntu

Ubuntu utilitza el sistema upstart en comptes del fitxer inittab. El paquet que proporciona les comandes de gestió de l'aturada del sistema és upstart-compat-sysv:

$ dpkg -L upstart-compat-sysv
/.
/etc
/etc/event.d
/etc/event.d/rc-default
/etc/event.d/rc0
/etc/event.d/rc1
/etc/event.d/rc2
/etc/event.d/rc3
/etc/event.d/rc4
/etc/event.d/rc5
/etc/event.d/rc6
/etc/event.d/rcS
/etc/event.d/rcS-sulogin
/usr
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/man
/usr/share/man/man8
/usr/share/man/man8/shutdown.8.gz
/usr/share/man/man8/telinit.8.gz
/usr/share/man/man8/reboot.8.gz
/usr/share/man/man8/runlevel.8.gz
/sbin
/sbin/reboot
/sbin/runlevel
/sbin/shutdown
/sbin/telinit
/usr/share/doc/upstart-compat-sysv
/usr/share/man/man8/halt.8.gz
/usr/share/man/man8/poweroff.8.gz
/sbin/halt
/sbin/poweroff 

NOTA: A Karmic (Ubuntu 9.10) les ordres són proporcionades directament pel paquet upstart

Upstart és compatible enrere amb SystemV, i precisament aquest és el paquet que ofereix aquesta compatibilitat.

Paquets Fedora

A partir de la versió 9, Fedora també utilitza Upstart. Els paquet que proporciona les comandes és el paquet upstart:

$ rpm -ql upstart | grep bin
/sbin/halt
/sbin/init
/sbin/initctl
/sbin/logd
/sbin/poweroff
/sbin/reboot
/sbin/runlevel
/sbin/shutdown
/sbin/start
/sbin/status
/sbin/stop
/sbin/telinit

Consulteu Upstart a Fedora.

Console-helper

En sistemes com Fedora o Red Hat algunes comandes del sistema es poden executar per usuaris de no sistema amb consolehelper.

$ ls -la /usr/bin/reboot 
lrwxrwxrwx. 1 root root 13 4 jun 19:06 /usr/bin/reboot -> consolehelper

En altres sistemes com Ubuntu o Linkat (OpenSuse) els scripts com reboot es troben directament a /sbin.

Del manual:

CONSOLEHELPER(8)                       CONSOLEHELPER(8)

NAME
    consolehelper - A wrapper that helps console users run system programs 

SYNOPSIS
    progname [ options ]  

DESCRIPTION
    consolehelper is a tool that makes it easy for console users to run system programs, doing authentication via PAM (which can be set up to trust all con-
    sole users or to ask for a password at the system administrator’s discretion). When possible, the authentication is done graphically; otherwise, it is
    done within the text console from which consolehelper was started. 

    It is intended to be completely transparent.  This means that the user will never run the consolehelper program directly. Instead, programs like
    /sbin/shutdown are paired with a link from /usr/bin/shutdown to /usr/bin/consolehelper. Then when non-root users (specifically, users without /sbin in
    their path, or /sbin after /usr/bin) call the "shutdown" program, consolehelper will be invoked to authenticate the action and then invoke /sbin/shut-
    down. (consolehelper itself has no priviledges; it calls the userhelper(8) program do the real work.) 

    consolehelper requires that a PAM configuration for every managed program exist. So to make /sbin/foo or /usr/sbin/foo managed, you need to create a
    link from /usr/bin/foo to /usr/bin/consolehelper and create the file /etc/pam.d/foo, normally using the pam_console(8) PAM module.

OPTIONS
    This program has no command line options of its own; it passes all command line options on to the program it is calling. 

SEE ALSO
    userhelper(8)

BUGS
    No known bugs. Report any you find at http://developer.redhat.com/ at the BugTrack link.

AUTHOR
    Michael K. Johnson <[email protected]>

Red Hat Software         18 March 1999        CONSOLEHELPER(8)

shutdown

Permet apagar el sistema de forma segura:

$ sudo shutdown

Segons el manual:

$ man shutdown

Permet aturar el sistema d'una forma segura.

NOTA: Cal tenir en compte que no totes les distribucions tenen exactament la mateixa comanda shutdown.

La sintaxi és:

# shutdown [-akrhHPfnc] [-t secs] time [warning message]

Es a dir es dona un temps als usuaris per acabar les seves tasques, i un cop acabada aquesta tasca s'envia el sistema al nivell d'execució que equival a màquina aturada (normalment el 0).

Es poden utilitzar les opcions:

 • -r: Un cop apagat el sistema es torna a iniciar. És similar a la comanda reboot, i de fet reboot (sense la opció -f) invoca shutdown amb aquesta opció.
 • -h: Li demana al sistema que executi un halt o un powerwoff, la opció la escull el sistema.
 • -H: És un modificador de l'opció halt (-h). En aquells sistemes que ho suporten, no apaga la electricitat del sistema (power off) sinó que passa al monitor del boot.
 • -P: És un modificador de l'opció halt (-h). Executa un poweroff.
 • -c: cancel·la un shutdown pendent d'execució.
 • -k: Només envia els missatges d'avís i impedeix fer login. El sistema no s'atura realment.

Opcions que no apareixen al manual d'Ubuntu però existeixen:

 • -a: Utilitza el /etc/shutdown.allow.
 • -f: tornar a iniciar el sistema de forma ràpida (no executa fsck).
 • -F: Força un fsck al tornar a iniciar la màquina.
 • -t n: l'indica al procés init que ha d'esperar n segons entre l'enviament de les senyals warning i kill, abans de canviar de nivell d'execució.

La comanda shutdown utilitza wall per enviar missatges a la resta d'usuaris.

NOTA: En sistemes on la variable d'entorn PATH dels usuaris normals no inclogui la carpeta /sbin, si executeu:

$ shutdown
-bash: shutdown: command not found

Cal que poseu tot el path

$ /sbin/shutdown

També cal tenir en compte que la comanada which només cerca a les carpetes que són al PATH i per tant tampoc u trobarà la comanda shutdown. Podeu utilitzar en comptes la comanda whereis o fins i tot comandes més avançades com locate.

Podeu consultar el manual de la comanda amb:

$ man shutdown

Cal tenir en compte que hi han dos versions d'aquesta comanda segons si els sistema utilitza upstart o no.

El manual del sistema per a sistemes que no utilitzen upstart (--acacha 11:13, 6 set 2009 (UTC)) com p. ex. Debian o Linkat el podeu trobar a:

http://linux.die.net/man/8/shutdown

És interessant la descripció:

NOTA: shutdown brings the system down in a secure way. All logged-in users are notified that the system is going down, and login(1) is blocked. It is possible to shut the system down immediately or after a specified delay. All processes are first notified that the system is going down by the signal SIGTERM . This gives programs like vi(1) the time to save the file being edited, mail and news processing programs a chance to exit cleanly, etc. shutdown does its job by signalling the init process, asking it to change the runlevel. Runlevel 0 is used to halt the system, runlevel 6 is used to reboot the system, and runlevel 1 is used to put to system into a state where administrative tasks can be performed; this is the default if neither the -h or -r flag is given to shutdown. To see which actions are taken on halt or reboot see the appropriate entries for these runlevels in the file /etc/inittab.

Per a les versions d'Ubuntu o altres que utilitzen upstart, consulteu:

http://manpages.ubuntu.com/manpages/intrepid/en/man8/shutdown.8.html

Recursos:

Apagar immediatament
$ sudo shutdown -h 0

Fixeu-vos que és obligatori especificar el temps. Podem posar 0 o posar now. És la forma més segura d'apagar el sistema. Primer envia el sistema al nivell 0, és similar a la comanda:

$ sudo init 0

I després atura el sistema.

Reiniciar a una hora concreta i enviar un missatge als usuaris:

$ sudo shutdown -r 14:45 "Feu una còpia de seguretat. El sistema s'apagarà a les 14:45"

Sinó indiquem cap missatge se n'indica un per defecte.

Aturar només el sistema operatiu

Atura el sistema operatiu però no apaga la màquina:

$ sudo shutdown -hH now

Consulteu:

Configuració_de_serveis_en_Linux._Daemons#halt_equival_a_aturar_sense_apagar_la_electricitat
Entrar al single user mode

El que fa shutdown és modificar el nivell d'execució. La opció per defecte es anar al nivell d'execució 1 (single user mode). Amb:

$ sudo shutdown 0

Passem al single user mode (nivell 1). També podem entrar en aquest mode amb:

$ sudo init 1

L'opció -h envia al nivell d'aturada (nivell 0) i l'opció -r envia al nivell 6, tornar a iniciar el sistema.

/etc/shutdown.allow

Del manual en castellà:

    Esto provoca que quien tenga acceso físico a la consola pueda cerrar el
    sistema. Para prevenir esto, shutdown puede comprobar si algún usuario
    autorizado esta conectado en alguna consola virtual. Si shutdown es lla‐
    mado desde init(8), comprobará si el archivo /etc/shutdown.allow
    existe. Comparará los nombres en este fichero con la lista de gente
    conectada en consolas virtuales (desde /var/run/utmp). Solo si uno de
    estos usuarios autorizados o el root está conectado, procederá. Si no
    es así imprimirá el mensaje

    shutdown: no authorized users logged in

Es a dir, es pot utilitzar aquest fitxer per indicar quins usuaris han d'estar dins del sistema i a una consola virtual per tal de poder aturar el sistema.

Per utilitzar aquest fitxer cal fer servir l'opció -a:

$ sudo shutdown -a
Forçar fsck

Es pot utilitzar per fer una comprovació de disc durant el reboot de la màquina:

$ sudo shutdown -Fr now

Consulteu fsck

molly-guard

El paquet molly-guard és una eina força interessant, ja que impedeix cometre l'error d'apagar una màquina remota. Consulteu l'artícle molly-guard.

wall

Consulteu wall.

Opcions comunes de les comandes reboot, halt i poweroff

Aquestes tres comandes no fan el mateix però tenen el mateix manual i les mateixes opcions. Segons el manual de qualsevol d'elles:

$ man halt 
NAME
   reboot, halt, poweroff - reboot or stop the system
...

Les opcions són:

 • -f: No invoca shutdown(8)
 • -n: No executa sync(2) abans de l'aturada; això pot resultar en una pèrdua de dades. A Linux no té efecte per què el kernel va un flush de tots els buffers d'escriptura abans d'aturar la màquina.
 • -h: Busca tots els discos IDE i els demana entrar en standby abans d'atura el sistema. A Linux no és necessari per què el kernel ja ho fa abans d'aturar la màquina.
 • -i: Itera les interfícies de xarxa per tal d'aturar-les totes abans de finalitzar la execució. A Linux no és necessari per què el kernel ja ho fa abans d'aturar la màquina.
 • -p: Amb la comanda halt, provoca que halt es comporti com poweroff.

reboot

S'utilitza igual que halt però per defecte fa un reboot del sistema. Es necessiten permisos de superusuari:

$ sudo reboot

Segons el manual, sense la opció -f invoca a la comanda shutdown. Equival a:

$ sudo shutdown -r now

Diferències entre distribucions:

Com podeu veure en els següents exemples, algunes distribucions consideren la comanda reboot una comanda d'usuari (/usr/bin) i altres de superusuari (sbin), i a més a vegades és un link a un altre comanda o en el cas de Fedora/Red Hat s'utilitza consolehelper

Fedora:

Utilitza consolehelper:

$ which reboot
/usr/bin/reboot
$ ls -la /usr/bin/reboot
lrwxrwxrwx. 1 root root 13 4 jun 19:06 /usr/bin/reboot -> consolehelper

Linkat:

És un link a halt

$ whereis reboot
reboot: /sbin/reboot /usr/share/man/man8/reboot.8.gz /usr/share/man/man2/reboot.2.gz
$ ls -la /sbin/reboot
lrwxrwxrwx 1 root root 4 1 set 16:42 /sbin/reboot -> halt

Ubuntu:

$ which reboot
/sbin/reboot
$ ls -la /sbin/reboot
-rwxr-xr-x 1 root root 42704 2008-09-30 01:52 /sbin/reboot

Recursos:

halt

La diferència entre halt i poweroff és que halt atura el sistema operatiu però no apaga l'ordinador en canvi powerwoff si que apaga l'ordinador. En sistemes antics, si s'executava un halt, un cop s'acabava la seva execució s'havia d'apagar la màquina mitjançant algun botó de l'ordinador.

Actualment la majoria de sistemes, també aturen l'ordinador al fer un halt, però tot depèn de diferents factors com per exemple la configuració de la BIOS.

La comanda halt atura el sistema:

$ sudo halt

Segons el manual, sinó s'utilitza la opció -f, halt invoca la comanda shutdown. Equival a:

$ sudo shutdown -h now

Diferències entre distribucions:

Fedora:

Utilitza consolehelper:

$ which halt
/usr/bin/halt
$ ls -la /usr/bin/halt
lrwxrwxrwx. 1 root root 13 4 jun 19:06 /usr/bin/halt -> consolehelper

Linkat:

$ whereis halt
halt: /sbin/halt /usr/share/man/man8/halt.8.gz
$ ls -la /sbin/halt
-rwxr-xr-x 1 root root 14024 18 mar 00:29 /sbin/halt

Ubuntu:

És un link a reboot:

$ which halt
/sbin/halt
$ ls -la /sbin/halt 
lrwxrwxrwx 1 root root 6 2009-04-26 10:42 /sbin/halt -> reboot
$ which reboot
/sbin/reboot
$ ls -la /sbin/reboot
-rwxr-xr-x 1 root root 42704 2008-09-30 01:52 /sbin/reboot

Debian:


Recursos:

Recursos:

poweroff

S'utilitza igual que halt però per defecte fa un poweroff (-f) del sistema. Es necessiten permisos de superusuari:

$ sudo poweroff

Segons el manual invoca la comanda shutdown.

Diferències entre distribucions:

Fedora:

Utilitza consolehelper:

$ which poweroff
/usr/bin/poweroff
$ ls -la /usr/bin/poweroff
lrwxrwxrwx. 1 root root 13 4 jun 19:06 /usr/bin/poweroff -> consolehelper

Linkat:

És un link a halt:

$ whereis poweroff
poweroff: /sbin/poweroff /usr/share/man/man8/poweroff.8.gz
$ ls -la /sbin/poweroff 
lrwxrwxrwx 1 root root 4 1 set 16:42 /sbin/poweroff -> halt

Ubuntu:

És un link a reboot:

$ which poweroff
/sbin/poweroff
$ ls -la /sbin/poweroff 
lrwxrwxrwx 1 root root 6 2009-04-26 10:42 /sbin/poweroff -> reboot

Debian:

Recursos:

Aturada del sistema des de l'entorn gràfic (GNOME)

Consulteu GDM#Configuraci.C3.B3_de_les_opcions_d.27aturada_del_sistema.

Control dels permisos per aturar el sistema des de Gnome

Consulteu:

Gnome#polkit-gnome-authorization

Tornar a iniciar de forma gentil el kernel de Linux

Consulteu la combinació de tecles REISUB.

Informació addicional

Paquet pm-utils

Tal com diu la descripció:

$ dpkg -l pm-utils 

Desitjat=desconegUt/Instal·la/SupRimeix/Purga/Retín(h)
| Estat=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-installed
|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Estat,Err: majúsc.=dolent)
||/ Nom                  Versió                Descripció
+++-======================================-======================================-============================================================================================
ii pm-utils                1.2.2.4-0ubuntu4            utilities and scripts for power management

Aquest paquet proporciona utilitats per a la gestió de l'energia.

Comandes:

$ dpkg -L pm-utils | grep bin
/usr/lib/pm-utils/bin
/usr/lib/pm-utils/bin/pm-action
/usr/bin
/usr/bin/pm-is-supported
/usr/sbin
/usr/sbin/pm-powersave
/usr/sbin/pm-suspend
/usr/sbin/pm-hibernate
/usr/sbin/pm-suspend-hybrid


Suspendre el sistema

L'ordre a utilitzar

/usr/sbin/pm-suspend

Hibernar el sistema

/usr/sbin/pm-hibernate


Vegeu també