IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Curs: Iniciació a Moodle
Curs Moodle: http://acacha.org/moodle/course/view.php?id=39
Autors: Sergi Tur Badenas

Enllaços importants

Objectiu

Els objectius d'aquesta sessió són:

 • Introduir-nos en les capacitats de Moodle com a gestor d'activitats docents. Veurem doncs el Moodle com a (LMS)
 • Conèixer com funciones les activitats fòrum, consulta, xats i wikis.

Guió de la sessió

La sessió té dues parts.

 • Un part de lectura/teoria: Amb aquest tema iniciem un conjunt de sessions en les que ens dedicarem a dotar als nostres cursos d'activitats docents. Es tracta de poder crear activitats com tasques, qüestionaris, etc. Això és el que anomenem Moodle com a LMS (Sistema Gestor de l'aprenentatge]]). La lectura d'aquest tema les trobareu a:
 • També us recomano que llegiu:
 • També us seran molt útils els vídeos de la secció Aspectes bàsics de Moodle de la següent pàgina:
 • Una part pràctica. La part pràctica s'explica a continuació...

La part pràctica d'aquesta sessió tractarà sobre les activitats fòrum, consulta, xats i wikis (les wikis les podeu comptar com a opcionals si us passeu del nombre d'hores de feina per sessió: 5 hores).

Fòrums

Els fòrums són una eina indispensable per als cursos no presencials. Sovint són la eina més utilitzada per a la comunicació asíncrona entre participants d'un curs.

NOTA: Més endavant veurem el xat, activitat que també es pot utilitzar per a la comunicació entre professors i alumnes però de forma síncrona, és a dir, els alumnes i el professor han de ser "presents online" al mateix temps

L'objectiu d'aquesta pràctica col·laborativa és doble:

 • Utilitzeu el fòrum per defecte de notícies per enviar una notícia als vostres alumnes
 • Creeu un nou fòrum per a la resol·lució de dubtes del vostre curs.

Us podeu ajudar del següent viewlet de la URV:

http://www.sre.urv.es/moodleviewlets/catalan/forum.swf

Per veure com es crea un fòrum. Recordeu que abans de res, per crear qualsevol activitat cal fer clic al botó Activar Edició. Un cop activada la edició al desplegable de les activitats:

DesplegableActivitats.png

Feu clic al desplegable i escolliu Fòrum. Com passa sovint a Moodle teniu múltiples opcions de configuració, cal dir però que sovint les opcions per defecte són les utilitzades al 95% dels casos. Dels fòrums heu de tenir en compte:

 • Tipus de fòrum: Els tipus de fòrums que hi ha estan relacionats amb com s'inicien els nous temes de debat d'un fòrum. Podeu fer proves amb les diferents opcions, però el més habitual és utilitzar l'opció Fòrum estàndard per a ús general
 • Imposeu que tothom estigui subscrit?: Aquí podeu indicar si la participació al fòrum és opcional o no. Si obligueu que tothom estigui subscrit aleshores la participació és obligatòria, sinó marqueu aquesta opció aleshores només participaran al fòrum els participants del curs que si apuntin explícitament. El fòrum de notícies que porta per defecte Moodle és un cas clar de subscripció obligatòria. Escolliu l'opció que creieu més convenient per al fòrum de resol·lució de dubtes que heu de crear al vostre curs.
 • Qualificació: observeu que Moodle permet utilitzar els Fòrums com una eina més d'avaluació. Això pot tenir sentit per exemple en un curs d'habilitats comunicatives, on el professor obliga als alumnes a participar en un fòrum i els avalua segons la seva habilitat per a comunicar-se. En el nostre cas utilitzarem els fòrums simplement com a eines de comunicació.

La resta d'opcions les podeu deixar amb els valors per defecte. Un cop hàgiu creat un fòrum feu clic al botó Afegeix un nou tema de debat. Creeu una nova entrada que podeu utilitzar per indicar als vostres alumnes la motivació del fòrum que heu creat. Recordeu de crear tant una entrada al fòrum de notícies com al de resol·lució de dubtes.

IMPORTANT: Tingueu sempre molt en compte que Moodle integra l'ús del correu electrònic als fòrums. Si forceu que tothom estigui subscrit a un fòrum, CADA COP que algú participi al fòrum TOTS ELS PARTICIPANTS del curs rebran un correu amb la nova entrada al fòrum

Consultes

Consulteu el vídeo:

Creació de consultes

Per orientar-vos sobre com s'ha de crear un consulta.

Les consultes poden tenir múltiples funcions (a les transparències de la teoria d'aquesta sessió podeu trobar més informació):

 • Conèixer l'opinió dels nostres alumnes. Podem garantir l'anonimat.
 • Per decidir una sortida didàctica o viatge.
 • Podem utilitzar consultes tancades per exposar resultats (P. ex. diagrama de resultats acadèmics).
 • Els límits per opció poden propiciar la participació.
 • Els resultats públics es poden utilitzar per crear grups i controlar les places de cada grup (límits per opció).

Us proposo que creeu una consulta de tema lliure. Si no esteu "inspirats" podeu utilitzar una consulta que jo utilitzo de tant en tant per a fer grups... Es tracta de que poseu com opcions el nom de X grups (p.ex. Grup 1, Grup 2, Grup 3) i que els alumnes puguin escollir a quin grup participen. Podeu posar un límit d'alumnes per grup, així els més lents en escollir no podran escollir grup (molt útil per a fer grups de forma ràpida ;-))

NOTA: No confongueu les consultes amb les enquestes de Moodle. Les enquestes de Moodle no les veurem ja que tenen un ús molt restringit ja que ni tant sols serveixen per a crear enquestes a mida, simplement ofereixen l'opció de crear uns tipus d'enquestes "típiques" en pedagogia.

Xats

El xat és l'altre eina de comunicació per excel·lencia. La podeu utilitzar per:

 • Es pot utilitzar com espai de trobada per a grups que no coincideixen físicament a l'aula. Es pot plantejar una data de troba no presencial
 • Presa de decisions puntuals, resoldre dubtes simples, etc. El professor pot convocar a certes hores als alumnes per resoldre dubtes "en directe"
 • Els grups de classe poden tenir xats propis com a canal de comunicació informal. La idea és fer el típic fòrum "tipus cafè" on els alumnes poden participar lliurament al fòrum i fer entrades sobre qualsevol tema ja sigui del curs o no. La idea és socialitzar una mica.
 • Per tasques de tutoria pot ser útil crear un xat amb un alumne concret.
 • Un altre ús força típic és el de convocar a un expert per a participar en un xat. Es convoca una hora i els alumnes poden plantejar dubte a un expert extern...

Observeu que la seva aplicació sol ser més rellevant en l'ensenyament no presencial. Però també es poden trobar utilitats als Xats en cursos presencials... Per exemple jo l'he utilitzat durant la realització de pràctiques en grup, per tal de forçar als alumnes d'un mateix grup que es comuniquin per Moodle. És una pràctica interessant per tal que simulin el treball en grup i a distància que a més té una utilitat extra: es treballa amb més silencia a classe ;-)

Per crear un xat consulteu el Viewlet:

Creació d'un xat

Wikis

Tot i que us la marco com una tasca opcional us recomano molt que si no heu treballat mai amb el concepte Wiki li dediqueu una estona...

Les wikis estan de moda i s'estan convertint en un estàndard de facto per a la documentació.

En resum es caracteritzen per ser:

Col·laboratives
Ràpides d'editar i modificar (wiki vol dir ràpid en Hawaià, de fet el nom té l'origen en un bus! vegeu Breu història de les wikis)

En més detall:

 • Permetre a tots els usuaris poder editar i crear noves pàgines web, de forma senzilla i ràpida utilitzant simplement un navegador sense cap mena d'afegitó. Per posar un exemple, moltes wiki permeten l'edició de pàgines de forma anònima (sense haver de tenir un usuari) o el procés d'alta d'usuari és el més ràpid possible, per exemple, sense validació de l'usuari per correu electrònic.
 • Facilitar l'enllaç d'articles entre sí de forma fàcil utilitzant formes molt intuïtives de fer enllaços entre pàgines. Per exemple, a mediawiki si vull fer un enllaç a una pàgina web anomenada Tema1 només cal posar [[Tema1]].
 • Buscar la implicació dels seus visitants. L'objectiu és que els visitants no siguin simples espectador sinó que es persegueix involucrar-los en tot el procés de creació col·laborativa d'¡un lloc web.
 • Permetre l'edició de documents de forma col·laborativa utilitzant un llenguatge de marques simple i intuïtiu.
 • Posar l'èmfasi en el contingut i no pas en la presentació. Els llenguatges de marques wiki estan pensats per a expressar idees i continguts i no pas per a modificar la presentació

IMPORTANT: La wiki de Moodle no disposa d'un llenguatge de marques propi. "T'obliga" a utilitzar el editor de text tipus miniprocessador de text al que estem acostumats a Moodle. Per a molts això no és un problema, però per als que estem acostumats als formats wiki és una gran limitació

La wiki està pensat per crear pàgines web relacionades entre sí de forma ràpida i sense necessitat de conèixer el llenguatge HTML. El més important per treballar amb Wikis és acostumar-se a una forma diferent de treballar. Per exemple:

NO espereu trobar un formulari per a la creació de noves pàgines

La única pàgina que es crea inicialment és la coneguda com a pàgina principal (Moodle us deixa escollir el nom de la pàgina principal). A partir d'aquí les noves pàgines es creen o passen a existir en el moment que algú les anomena o enllaça. Per fer un enllaç a una nova pàgina s'utilitza:

[[NOM DE LA NOVA PÀGINA]]

Per tant per crear una nova pàgina només us fa falta crear un enllaç cap aquella pàgina, posant el seu nom entre corxetes dobles.

Per a crear una wiki vegeu el Viewlet:

Crear una wiki

Tingueu en compte que Moodle no és una eina especifica de wikis i que podeu trobar eines molt millors per exemple Mediawiki (l'eina en que està feta aquesta wiki o la wikipedia). Si esteu interessats en el tema de les wikis podeu trobar més informació a:

 Wikis com a aplicacions web

Entrega del exercicis

Com sempre l'entrega es realitza mitjançant una tasca Moodle. La trobareu al Moodle del curs:

http://acacha.org/moodle/mod/assignment/view.php?id=4611

Amb el nom:

Tasca de la sessió 5

Comentaris del professor

IMPORTANT: Les hores de feina programades per aquesta sessió han de ser 5 hores. Cadascú té el seu ritme i coneixements previs diferents i per tant la duració és aproximada. De totes formes, en el context de retallades en el que estem no trobo adequat que us excediu en les hores. Per aquesta raó les pràctiques estan dissenyades per que la gran majoria de gent les pugui acabar en menys de 5 hores. Per aquells que tinguin més temps i ganes es proposaran activitats i/o lectures addicionals

Enllaços externs