IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Laravel té dos paquets composer:

  • laravel/framework: el framework Laravel en si que cal instal·lar com una dependència/require de composer al vostre propi projecte Laravel (realment aquesta tasca no la fem normalment de forma manual sinó que utilitzem la comanda laravel). El framework està dividits en parts bàsiques que es poden utilitzar de forma independent en qualsevol projecte PHP i que necessàriament no ha de ser un projecte Laravel.
  • laravel/laravel: Aquest paquet és el paquet que proporciona una plantilla d'aplicació Laravel. És el que s'instal·la al utilitzar l'"instal·lador de Laravel" és a dir la comanda laravel. Conté el codi Boilerplate/Scaffolding inicial per a qualsevol projecte Laravel.

Consulteu també l'article Laravel o potser esteu interessats específicament en el paquet composer laravel/framework que és el paquet principal de qualsevol aplicació Laravel.

Parts del framework

illuminate/support

El component support de illuminate és una part del framework Laravel amb eines comunes de suport per aplicacions Laravel (tot i que també es pot fer un ús extern)

illuminate/support/manager

illuminate/support/manager s'utilitza per a gestionar el concepte de driver a Laravel (aka Laravel drivers ). Els concepte de driver en Laravel s'utilitza en moltes parts del framework per citar algunes:

Recursos:

Torch

Torch exemples de com utilitzar els components illuminate de Laravel en aplicacions no Laravel.

Recursos:

Vegeu també

Enllaços externs