IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Instalació d'idiomes

El procediment es diferent per una debian pura o SkoleLinux que per Ubuntu. A Debian pura s'han de seguir els passos dels links que trobem a recursos. Per ubuntu cal instalar els paquets:

 language-pack-es
 language-pack-gnome-es
 kde-i18n-es
 i otros paquetes -es

Codis de caràcters

L'estàndard internacional per a la representació de caràcters és UNICODE Universal Code. Aquest sistema de codificació de caràcters està pensat per a substituir antigues normes de codificació com:

UTF-8

UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) es una norma de transmisión de longitud variable para caracteres codificados utilizando Unicode, creada por Rob Pike y Ken Thompson. UTF-8 usa grupos de bytes para representar el estándar de Unicode para los alfabetos de muchos de los lenguajes del mundo. Es especialmente útil para la transmisión sobre sistemas de correo de 8 bits.

Usa de 1 a 4 bytes por carácter, dependiendo del símbolo de Unicode. Por ejemplo, se necesita un solo byte en UTF-8 para codificar los 128 caracteres US-ASCII en el rango U+0000 a U+007F de Unicode.

ISO-8859-1

El ISO-8859-1 és una norma ISO que defineix la codificació de l'alfabet llatí, incloent els diacrítics (com lletres accentuades, ñ, ç, etc.) i lletres especials cpm ß i Ø. Aquests símbols sçon necessaris per escriutre en les següents llengües: afrikaans, alemany, aragonès, català, danès, escocès, castellà, feroès, finès, francès, gaélic, gallec, anglès, islandès, italià, neerlandès, noruec, portuguès, suec i vasc.

També és conegut com Alfabet Llatí n.º 1 o ISO Latín 1.

Hi ha un conjunt de normes de la família de grups de caràcters llatins (ISO-8859-x) que es caracteritzen per ser igual que el codi ASCII en els primers 128 caràcters i diferir en els restants 128 caràcters. El sistema utilitza 8 bits (256 possibilitats)

IMPORTANT: Els caràcters ISO-8859-1 són un subconjunt (els 256 primers caràcters) de l'estàndard UNICODE (ISO 10646).

Es important destacar el ISO-8859-15 que es va crear per incorporar nous símbols com el símbol de l'€.

Eines

iconv

Consulteu iconv

convmv

Consulteu iconv#conmv

Windows

Consulteu http://docs.moodle.org/en/Converting_files_to_UTF-8.

Vegeu també

Recursos