IMPORTANT: Per accedir als fitxer de subversion: http://acacha.org/svn (sense password). Poc a poc s'aniran migrant els enllaços. Encara però funciona el subversion de la farga però no se sap fins quan... (usuari: prova i la paraula de pas 123456)

Segons el manual.

També es pot utilitzar per convertir fitxer en format de text Unix a Windows i viceversa.

Exemples

Aquesta comanda és proporcionada per la llibreria estàndard de C:

$ dpkg -S iconv | grep bin
libc6: /usr/bin/iconv

NOTA: En versions noves d'Ubuntu i altres sistemes operatius (p. ex en una Ubuntu 9.10) els fitxer binaris de libc s'han posat al paquet libc-bin

Permet canviar el codi de caràcters d'un fitxer. Per exemple per passar de ISO-8859-1 a Unicode:

$ iconv -f iso-8859-1 -t utf-8 entrada-iso.html -o salida-utf.html

Fer canvis massius de noms de fitxers:

$ for name in `find . -depth `; do new_name=`echo $name | iconv -f ISO-8859-1 -t UTF-8`; [ "$new_name" != "$name" ] && echo $name => "$new_name"; done

I després:

$ for name in `find . -depth `; do new_name=`echo $name | iconv -f ISO-8859-1 -t UTF-8`; [ "$new_name" != "$name" ] && mv "$name" "$new_name"; done


Shell Script:

Convertir noms de fitxers de tota una carpeta i subcarpetes a UTF8:

#!/bin/sh 

for name in `find . -depth ! -name "."`; do
new_name=`echo $name | iconv -f ISO-8859-1 -t UTF-8`
# new_name=`echo $name | iconv -f UTF-8 -t ISO-8859-1`
if [ "$new_name" != "$name" ]; then
echo "$name => $new_name"
mv "$name" "$new_name"
fi
done
## END SCRIPT

Si a mes del nom voleu canviar el contingut.

#!/bin/sh 

for name in `find . -depth ! -name "."`; do
new_name=`echo $name | iconv -f ISO-8859-1 -t UTF-8`
iconv -f ISO-8859-1 -t UTF-8 $name -o $name.tmp
# new_name=`echo $name | iconv -f UTF-8 -t ISO-8859-1`
if [ "$new_name" != "$name" ]; then
 echo "$name => $new_name"
 mv "$name" "$new_name"
fi
mv $name.tmp $name
done
## END SCRIPT

Podeu crear aquests scripts amb:

$ joe iconv.sh

Copieu el text, salveu i sortiu (Ctrl+K+X)

I finalment el feu executable:

$ sudo chmod +x iconv.sh

Conversió de fitxer de format Windows a Linux i viceversa

Consulteu també tofrodos.

convmv

$ sudo apt-get install convmv

Eines gràfiques. Charco

http://www.marblesoftware.com/Marble_Software/Charco.html

Vegeu també

Editor de text com geany també poden canviar la codificació del fitxer.

Enllaços externs